Akustikordlista

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A

Absorptionsklass

Akustik

Amplitud

AC (Articulation Class)

AI (Articulation Index)

Alcons (Articulation Loss of Consonants)

Audiogram

Audiometer

Audiometriskt rum

A-viktning

Akustik i byggnader

Avlägset fält

Avskildhet (akustisk avskildhet)

B

Bakgrundsljud (dB)

Bredbandigt brus

Buller

Bullerrelaterad hörselnedsättning

Bullerreducering

C

CAC (Ceiling Attenuation Class)

C-viktning

D

Daglig exponeringsnivå

Dämpfaktor

Decibel (dB)

Diffusion

Diffraktion

Direkt ljud

Direkt fält

Dn,w (dB)

Dn,f,w (dB)

Dämpning mellan zoner

E

Ekofri

Ekofri kammare

Eko

Ekvivalent ljudtrycksnivå

Ekvivalent absorptionsyta (Aeq)

Efterklangstid (T)

Efterklangskammare

F

Fladdereko

Fritt fält

Frekvens (f)

Frekvensanalys

Frekvensband

Fonem

H

Hörselområde

Haas-effekten

Hörselnedsättning

Hertz (Hz)

Högljudhet

I

Infallsvinkel

Impuls

ITDG (Initial Time Delay Gap)

K

Kalibrering

kHz

L

Luftburet ljud

Luftflödesmotstånd

Ljudmaskering

Ljud

Ljudabsorbenter

Ljudabsorption

Ljudabsorptionsklass

Ljudisolering

Ljudläckage

Ljudtrycksnivå

Ljudutbredning

Ljudstyrka

Ljudvåg

M

Masslagen

Muller

N

Nod

O

Omgivningsbuller

Orent

Oktavband

P

Pascal (Pa)

Passiv absorbent

Permanent hörselnedsättning

Precedenseffekten

Presbycusis

Psykoakustik

R

Ren ton

Reflektionskoefficient

Resonansabsorbent

Resistans

Rumsmetoden

S

Sabine

SAA (Sound Absorption Average)

Speech Transmission Index (STI)

T

Tidig efterklang (EDT)

Tredjedelsoktavband

Tonläge

Taluppfattbarhet

Talavskildhet

U

Ultraljud

W

Watt

Top

Kontakta oss

Saint-Gobain Ecophon AB är ett svenskt företag med huvudkontor i Hyllinge som utvecklar, tillverkar och levererar akustiktak och väggabsorbenter.
 
Saint-Gobain Ecophon AB
Box 500 
265 03 Hyllinge
 
Tel vx: 042-17 99 00
 
Order
Tel: 042-17 99 97
 
Teknisk Support
Tel: 042-17 99 90
 
 
 Facebook   |  You Tube   |  Twitter  |  LinkedIn