Ecophon - A Sound Effect On People / Kunskap / Aktivitetsbaserad Akustisk Design för sjukvård

Aktivitetsbaserad Akustisk Design för sjukvård

För att skapa en plats där människor kan utföra en viss aktivitet till bästa förmåga, har Ecophon utvecklat Aktivitetsbaserad Akustisk Design.

Vårdinrättningar (sjukhus, äldreboende, vårdcentraler, psykiatrisk vård) skiljer sig mycket från andra byggnader. Anledningen är att det finns två huvudgrupper av människor inom sjukvården: vårdgivare och vårdtagare. Dessa två grupper har olika aktiviteter att utföra som kräver olika akustiklösningar. De har också mycket olika skäl till att befinna sig i byggnaderna - en grupp är i sin komfortzon (de arbetar) och den andra kan vara i en krissituation (vara sjuk eller skadad och dessutom hemifrån).

För att hjälpa dig att skapa bästa möjliga ljudmiljö inom sjukvården, har vi sammanställt en lista med frågor rörande aktivitet, människor och utrymme. När du har övervägt dessa är du redo att välja en akustisk lösning som passar dina specifika akustiska behov.

Doctor and patientAktivitet

Börja med att titta på vilken typ av aktiviteter som kommer att äga rum.

 • Vad kommer människorna att göra i utrymmet, både personal och vårdtagare? 
 • Kommer det att vara bullrigt?
 • Kommer man använda teknisk utrustning och maskiner?
 • Blir sekretess ett problem? 
 • Är möjligheten att kommunicera viktigt?

Old woman having teaMänniskor

Överväg sedan vem som kommer att delta i aktiviteterna och deras behov.

 • Vem utför verksamheten? Överväg både personal och vårdtagare
 • Är de många eller få, gammal eller ung?
 • Har de några särskilda behov?

Busy hospital entranceUtrymme

Slutligen måste du ta hänsyn till själva byggnaden.

 • Är utrymmet stort eller litet?
 • Är det tunt eller tätt möblerat?
 • Var ligger det?
 • Vilka utrymmen ligger bredvid och vilka aktiviteter utförs där?
 • Har byggnaden kala betongväggar, tak och golv?
 • Finns det fläktar, larm eller andra ofta förekommande ljud i lokalen? 

Akustiklösningar för vårdlokaler

 

Top

Kontakta oss

Saint-Gobain Ecophon AB är ett svenskt företag med huvudkontor i Hyllinge som utvecklar, tillverkar och levererar akustiktak och väggabsorbenter.
 
Saint-Gobain Ecophon AB
Box 500 
265 03 Hyllinge
 
Tel vx: 042-17 99 00
 
Order
Tel: 042-17 99 97
 
Teknisk Support
Tel: 042-17 99 90
 
 
 Facebook   |  You Tube   |  Twitter  |  LinkedIn