Ecophon - A Sound Effect On People / Kunskap / Akustiktak gör lärare mindre stressade

Akustiktak gör lärare mindre stressade

Akustiktak gör lärare mindre stressade

Bättre akustik i klassrummet minskar lärarens hjärtfrekvens, enligt forskning utförd av studenter på ett ledande tekniskt institut i Tjeckien.
Jana Dolejší

Jana Dolejší, lektor vid den tekniska högskolan VSTE i České Budějovice

Negativ stress leder till dåliga beslut och sämre prestationer. När vi befinner oss under stress ökar vår hjärtfrekvens, som är en bra måttstock på hur stressade vi är.

Jana Dolejší, lektor vid den tekniska högskolan VSTE i České Budějovice, var handledare för ett forskningsprojekt som fyra teknikstudenter genomförde i samband med sin kandidatuppsats. Hon berättar hur studenterna förbättrade akustiken genom att installera högabsorberande akustiktak i ett klassrum på var och en av de utvalda skolorna. De baserade sina beräkningar och krav på tjeckiska rekommendationer, som är i stort sett jämförbara med tyska DIN-standarder.

Studien ger en tydlig indikation om att det finns ett samband mellan rumsakustik och hjärtfrekvens

Tydlig indikation

Studenterna mätte efterklangstiden och andra akustiska paramterar i varje klassrum före och efter förbättringarna. Med hjälp av en av lärarna mätte Jana Dolejší lärarnas hjärtfrekvenser under en dag.

– Studien ger en tydlig indikation om att det finns ett samband mellan rumsakustik och hjärtfrekvens, säger hon. Lärarnas hjärtfrekvenser var högre i de klassrum där akustiken inte hade förbättrats.

Jana Dolejší understryker att en dags mätning av hjärtfrekvenser inte är tillräckligt för att kunna dra några vetenskapliga slutsatser.

– Men resultaten är så intressanta att högskolan nu vill göra en mer detaljerad studie av fler klassrum och lärare under en längre tidsperiod.

Förbättringarna har dubbel effekt

Som en del av forskningen har studenterna intervjuat lärarna och bett dem ge en subjektiv bedömning av den förbättrade akustiken. Resultatet var tydligt.

– Alla lärare som deltog i studien ville fortsätta undervisa i de akustiskt förbättrade klassrummen, berättar Jana Dolejší.

Den här typen av akustiska förbättringar har dubbel effekt. Förutom lägre hjärtfrekvens och en mer positiv helhetsupplevelse leder den förbättrade akustiken som skapas av det nya taket till att vi automatiskt sänker våra röster. Eleverna pratar inte hellre rakt ut i lika hög grad, vilket i sin tur förbättrar lärmiljön.

Problemet är att skolchefer och rektorer ofta inte är medvetna om vilka lösningar som finns tillgängliga

Gamla skolor med högt till tak

I många tjeckiska skolbyggnader finns ett stort behov av bättre akustik.

– Många skolor är gamla, med en takhöjd på upp till fyra meter och inga ljudabsorberande åtgärder över huvud taget. Ingen kontrollerar akustiken i skolorna, eftersom det inte finns några krav på att förbättra den.

Dessa gamla skolor har stora klassrum, ofta på upp till 70 kvadratmeter, utformade enbart för katederledd undervisning. En takhöjd på tre till fyra meter och total avsaknad av ljudabsorberande åtgärder innebär väldigt dålig akustik.

– Problemet är att skolchefer och rektorer ofta inte är medvetna om vilka lösningar som finns tillgängliga. Och kostnaden är en viktig faktor i renoveringsprojekt. Många arkitekter har berättat för mig att de har en nollbudget för akustik.

Förbättrad situation

– Trots det är situationen bättre än för några år sedan, säger Jana Dolejší. Nu får hon många förfrågningar om att vidta akustiska åtgärder i skolor, och alla nya skolbyggnader måste leva upp till nationella standarder.

– När en ny skola byggs måste akustiken beräknas och mätas. Problemet är att ingen beräknar och mäter akustiken i de gamla skolorna.

 

Text: Lars Wirtén

Foto: Štěpán Látal och Rickard Johnsson, Studio-e.se

Top

Kontakta oss

Saint-Gobain Ecophon AB är ett svenskt företag med huvudkontor i Hyllinge som utvecklar, tillverkar och levererar akustiktak och väggabsorbenter.
 
Saint-Gobain Ecophon AB
Box 500 
265 03 Hyllinge
 
Tel vx: 042-17 99 00
 
Order
Tel: 042-17 99 97
 
Teknisk Support
Tel: 042-17 99 90
 
 
 Facebook   |  You Tube   |  Twitter  |  LinkedIn