Ecophon - A Sound Effect On People / Kunskap / Bremen studie - Bra akustik sänker lärarnas hjärtfrekvens

Bra akustik sänker lärarnas hjärtfrekvens med 10 slag/min

Bra akustik sänker lärarnas hjärtfrekvens med 10 slag/min

En omfattande tysk studie har undersökt hur ljudnivån i klassrummet påverkar lärare och elever. När man upptäckte att 80 % av lärarna stressades av ljudnivån ville forskarna ta reda på om stressnivåerna kunde sänkas genom att ljudmiljön förbättrades.

De imponerande resultaten visade att:

  • Lärarnas hjärtfrekvens gick ned med 10 slag i minuten

  • Ljudnivåerna sänktes dramatiskt: 6 dB vid traditionell undervisning och 13 dB vid grupparbeten

     

Hur är detta möjligt? 

Om ett klassrum har dålig akustik förstärks ljudet när det studsar mot reflekterande tak och väggar. Detta ger upphov till ett bakgrundsljud som förvränger talet. Ljudnivåerna eskalerar, eftersom elever och lärare måste höja sina röster för att bli hörda. Miljön upplevs ofta som mycket stressande.

Ett ljudabsorberande undertak sänker både den allmänna ljudnivån och bakgrundsljudet i klassrummet. Detta hände
i klassrummen med bra akustik. Här var ljudnivån 6 dB lägre vid traditionell undervisning och 13 dB lägre vid grupparbeten. Den uppmätta effekten hos undertaket var en sänkning med 3 dB, vilket medförde att lärarna och eleverna
förändrade sitt beteende när ljudmiljön förbättrades. Eftersom de inte längre var tvungna att höja sina röster för att höras kunde de prata tystare och ändå höra varandra utan problem. Miljön i klassrummen blev mer avspänd och alla kände sig
lugnare, vilket medförde att deras hjärtfrekvens sänktes.

 

Du köper en 3 dB ljudreduktion och får 10 dB gratis!

 

 

Dr. Gerhart Tiesler

Ecophons lösning 

Ecophon deltog i studien från start till mål. Det ljudabsorberande undertak som användes i klassrummen med bra akustik var Ecophon Master™.

Studien 

Den tyska studien genomfördes på fem skolor, i 28 skolklasser, 70 klassrum och under 570 lektioner. Eleverna var mellan 5 och 11 år gamla och i studien jämfördes klassrum med och utan akustiktak.

Vill du veta mer?

  • Läs mer ingående om Bremen rapporten och lär dig mer om effekterna av god ljudmiljö i skolorna

  • Vill ha hjälp, vägledning eller inspiration för att stödja skapandet av en bra ljudmiljö, vänligen kontakta våra lokala akustikexperter. Fyll i din kontaktinformation och frågor nedan så kontaktar vi dig! 

 

Namn
Land
epost
Kontaktanledning

Top

Kontakta oss

Saint-Gobain Ecophon AB är ett svenskt företag med huvudkontor i Hyllinge som utvecklar, tillverkar och levererar akustiktak och väggabsorbenter.
 
Saint-Gobain Ecophon AB
Box 500 
265 03 Hyllinge
 
Tel vx: 042-17 99 00
 
Order
Tel: 042-17 99 97
 
Teknisk Support
Tel: 042-17 99 90
 
 
 Facebook   |  You Tube   |  Twitter  |  LinkedIn