Ecophon - A Sound Effect On People / Kunskap / Essex studie - Bra akustik möjliggör effektivare grupparbeten i klassrummet

Bra akustik möjliggör effektivare grupparbeten i klassrummet

Bra akustik möjliggör effektivare grupparbeten i klassrummet

Essex-studien genomfördes i syfte att undersöka effekterna av olika akustiska miljöer i klassrum. Det första klassrummet fick ingen behandling alls, det andra fick gipsskivor i taket, det tredje fick ett bra akustiktak och det fjärde fick ett bra undertak samt extra lågfrekvensabsorbenter och väggabsorbenter.

Bättre undervisning och inlärning

Resultaten var slående. För varje uppgradering av akustikbehandlingen blev lärare och elever tystare och lugnare. Eleverna orsakade mindre buller och lärarna behöver inte tala lika högt. Följden blev:

  • Fler diskussioner och grupparbeten i klassrummet

  • Effektivare undervisning och färre repetitioner

  • Lägre stressnivåer för lärarna


 

Hur är detta möjligt?

Om ett klassrum har dålig akustik förvrängs talet av lågfrekvent bakgrundsljud samtidigt som ljudet studsar mot reflekterande tak och väggar. Ljudnivåerna eskalerar eftersom elever och lärare måste höja sina röster för att bli hörda. Så
var fallet i kontrollrummet och i rummet med gipsskivor i taket.

Ett ljudabsorberande undertak sänker den allmänna ljudnivån i klassrummet. Med extra lågfrekventa absorbenter sänks bakgrundsljudet och taltydligheten förbättras. Väggabsorbenter minskar oönskade reflektioner och förbättrar taltydligheten ytterligare.

Bullret från elevernas verksamhet sänks i allmänhet mer än lärarnas röstnivåer. På Sweyne Park School ökade skillnaden mellan lärarnas röstnivå och bakgrundsljudet med 10 dB. Det betyder att rummet inte bara blev tystare. Det blev dessutom mycket enklare för eleverna att höra vad läraren sa.

Ecophons lösning 

Ecophons produkter användes för de två miljöer som gav bäst resultat. Lösningarna var de heltäckande undertaken Ecophon Gedina™ och Ecophon Master™, lågfrekvensabsorbenten Ecophon Extra Bass och väggabsorbenten Ecophon Akusto™.

Studien 

Essexstudien ägde rum i fyra klassrum på Sweyne Park School i Rayleigh, Storbritannien. De fyra klassrummen var likadana, men hade olika akustik. Tretton lärare och drygt 400 barn deltog i de 120 undervisningstimmar då mätningarna
utfördes.

Vill du veta mer?

  • Läs mer ingående om Essex studien för att lära dig ännu mer om effekterna av god ljudmiljö i skolan

  • Se en film på ballong smällas, som förklarar skillnaden i efterklang i klassrum på Sweyne Park School, eller se hela upplevelsen av ljudkomfort i klassrummen

  • Eller om du vill ha hjälp, vägledning eller inspiration för att stödja skapandet av en bra ljudmiljö, vänligen kontakta våra lokala akustikexperter. Fyll i din kontaktinformation och frågor nedan så kontaktar vi dig! 

 

Namn
Land
epost
Kontaktanledning

Top

Kontakta oss

Saint-Gobain Ecophon AB är ett svenskt företag med huvudkontor i Hyllinge som utvecklar, tillverkar och levererar akustiktak och väggabsorbenter.
 
Saint-Gobain Ecophon AB
Box 500 
265 03 Hyllinge
 
Tel vx: 042-17 99 00
 
Order
Tel: 042-17 99 97
 
Teknisk Support
Tel: 042-17 99 90
 
 
 Facebook   |  You Tube   |  Twitter  |  LinkedIn