Ecophon - A Sound Effect On People / Kunskap / Huddinge studie nr 1 - Bra akustik sänker behovet av extra läkemedel med 67 %

Bra akustik sänker behovet av extra läkemedel med 67 %

Bra akustik sänker behovet av extra läkemedel med 67 %

Vid en studie av patienter som led av bröstsmärtor, undersökte forskarna effekterna av bra och dåliga ljudmiljöer.
Procentandel av patienterna som behövde extra betablockerare intravenöst

Procentandel av patienterna som behövde extra betablockerare intravenöst.

De sjukaste lider mest

En av de mest slående upptäckterna gällde läkemedelsintaget. Nästan alla patienter var ordinerade betablockerare för peroralt intag (normal hjärtmedicin) med extra intravenös behandling som oftast gavs när patienterna upplevde smärtor. I den goda ljudmiljön var behovet av extra läkemedel 67 % mindre. 

Hur är detta möjligt?

Vila och sömn är alltid en viktig del av vår hälsa och vardag, men det är aldrig så viktigt som när vi är sjuka och behöver återhämta oss. Patientrummen bör därför utformas så att de möjliggör avskildhet, komfort och god sömnkvalitet. Patienter bör inte utsättas för ljud eller buller som kan framkalla oro och stress eller andra negativa känslor.

När ett ljudabsorberande undertak hade installerats sjönk ljudnivån med 5–6 dB, efterklangstiden minskade från 0.9 sek till 0.4 sek och taltydligheten förbättrades avsevärt.

Sammantaget medförde allt detta en tystare och lugnare miljö. Vi människor reagerar på detta genom att känna oss mer avslappnade samtidigt som pulsen
går ned. Det hände också patienterna i den här studien, i synnerhet de sjukaste av dem. Med följden att de inte behövde lika mycket extra medicinering som tidigare.

 

Ecophons lösning

I vårdmiljöer är det viktigt att akustiklösningarna uppfyller mycket stränga krav på rengöring och desinficering. Därför levererade Ecophon akustiktaket Ecophon Hygiene Performance™ A för den goda ljudmiljön. 

Studien

På universitetssjukhuset i Huddinge förbättrades den fysiska miljön på hjärtintensivvårdsavdelningen i två steg. Först var ljudmiljön dålig i fyra veckor och sen var den bra i fyra veckor. Totalt deltog 94 patienter i studien.

Personalen upplevde färre krav och mindre irritation under den goda akustikperioden.


Vill du veta mer?

Ladda ner den kompletta forskningsstudien "Bra akustik sänker behovet av medicinering" för att läsa mer ingående om resultaten. 

Fyll i dina uppgifter nedan för att få din kopia online! 

Namn
epost

Top

Kontakta oss

Saint-Gobain Ecophon AB är ett svenskt företag med huvudkontor i Hyllinge som utvecklar, tillverkar och levererar akustiktak och väggabsorbenter.
 
Saint-Gobain Ecophon AB
Box 500 
265 03 Hyllinge
 
Tel vx: 042-17 99 00
 
Order
Tel: 042-17 99 97
 
Teknisk Support
Tel: 042-17 99 90
 
 
 Facebook   |  You Tube   |  Twitter  |  LinkedIn