Ecophon - A Sound Effect On People / Kunskap / Hvidovre studie - Bra akustik ger färre misstag i operationssalar

Bra akustik ger färre misstag i operationssalar

Bra akustik ger färre misstag i operationssalar

I operationssalar är kommunikation och koncentration livsviktiga faktorer. I en studie som genomförts på Hvidovre sjukhus i Köpenhamn fick två operationssalar olika akustiska behandlingar.

Resultaten visar att en god ljudmiljö i operationssalarna kan ge följande effekter:

  • Färre misstag
  • Mindre stress
  • Bättre kommunikation

Hur är detta möjligt?

I operationssalar försvåras kommunikationen ofta av ljud från teknisk utrustning, aktiviteter och tal som studsar fram och tillbaka mellan alla hårda ytor i salen. Så såg miljön i den obehandlade operationssalen ut.

När ett ljudabsorberande undertak installerades sjönk den uppmätta ljudnivån och effekten förstärktes ytterligare med tillägg av väggabsorbenter. Vidare förbättrades även taltydligheten avsevärt. För varje förbättring som utfördes, förbättrades också de uppmätta akustikvärdena i salarna. Personalen upplevde skillnaden tydligt och uppgav att de var mest avslappnade och kunde kommunicera utan ansträngning i den sal som fått flest förbättringar.

 

 

Ecophons lösning

I vårdmiljöer är det viktigt att akustiklösningarna även uppfyller mycket stränga krav på rengöring och desinficering. Därför levererade Ecophon produkter som tillhör Ecophon Hygiene™  för operationssalarna i samband med den här studien.

Det är en enorm skillnad på ljudmiljön här jämfört med i kontrollrummet.

Studien

Studien genomfördes på Hvidovre sjukhus i Köpenhamn. Projektet omfattade tre operationssalar; I det första rummet installerades ett akustiktak och i det andra rummet, ett akustiktak och väggabsorbenter. En operationssal i ursprungligt skick användes som kontrollrum. Den deltagande personalen arbetade i samtliga av de tre operationssalarna.

Vill du veta mer?

Ladda ner den kompletta forskningsstudien, "Impact of acoustics on staff performance in operation rooms" av Mai-Britt Beldam, som ger dig mer djupgående information. 

Fyll i dina uppgifter nedan för att få din kopia online!

Namn
epost

 

Top

Kontakta oss

Saint-Gobain Ecophon AB är ett svenskt företag med huvudkontor i Hyllinge som utvecklar, tillverkar och levererar akustiktak och väggabsorbenter.
 
Saint-Gobain Ecophon AB
Box 500 
265 03 Hyllinge
 
Tel vx: 042-17 99 00
 
Order
Tel: 042-17 99 97
 
Teknisk Support
Tel: 042-17 99 90
 
 
 Facebook   |  You Tube   |  Twitter  |  LinkedIn