Ecophon - A Sound Effect On People / Kunskap / Vad tycker vi om våra kontor idag? Och hur ser de ut?

Vad tycker vi om våra kontor idag? Och hur ser de ut?

Vad tycker vi om våra kontor idag? Och hur ser de ut?

Vad tycker vi om våra kontor idag? Och hur ser de ut? Vi ringde upp Tim Oldman, grundare och vd för Leesman Index, som har genomfört över 100 000 undersökningar om hur vi uppfattar våra arbetsplatser.

Hur ser dagens kontor ut?

– De har oftast öppen planlösning. Jag vet inte om det finns någon särskild anledning till det, mer än att det sparar pengar. Många tror nog att det blir mer kostnadseffektivt ju fler människor man får in på en kontorsyta. Utmaningen här ligger i ljudmiljön. Men dagens kontor har inte direkt visat sig vara särskilt produktiva arbetsplatser.

 

Så varför tror du att öppen planlösning fortfarande är den vanligaste typen av kontorsmiljö?

– Det innebär flera stora fördelar. Men vi har ännu inte mätt och balanserat det mot nackdelarna. Vi vet inte riktigt hur vi ska kompensera för nackdelarna. Det är den största utmaningen för alla som är inblandade i utformningen och förvaltningen av arbetsplatser

 

  Är ditt kontor en plats som du är stolt över att ta emot besökare på?   Är ditt kontor utformat på ett sätt som gör det trivsamt att arbeta i?   Är ditt kontor utformat på ett sätt som gör att du kan arbeta produktivt?
             
 

23 % ingen åsikt

49 % instämmer

 

16% ingen åsikt

57 % instämmer

 

16% ingen åsikt

54 % instämmer

Trivs folk på sina kontor?

Bara 54 procent säger att kontorets utformning gör att de kan arbeta produktivt. Syftet med ett kontor är i grund och botten att göra det möjligt för medarbetarna att utföra det de är anställda för. Om arbetsplatsen endast uppfyller sitt syfte för 54 procent av de anställda är det nog dags att ta reda på varför.”

 

Enligt er senaste rapport är bara 28 procent av alla som arbetar i öppna kontorslandskap nöjda med den akustiska miljön. Varför satsas det inte mer på det här området?

Jag tror inredarna har väldigt dålig kunskap om akustik och ljudförhållanden i öppna lokaler. De behöver lära sig mer om hur man tar hand om ljudet i miljöer med öppen planlösning.”

 

I samma rapport uppgav 95 procent av de tillfrågade att avskildhet var viktigt för dem. Är en öppen planlösning verkligen en bra idé över huvud taget?

Utmaningen här ligger i att det inte finns tillräckligt med alternativ. Personer som har avslutat ett gruppmoment behöver en plats där de kan arbeta koncentrerat och fokusera på sina tankar och idéer. Den öppna planlösningen är perfekt för vissa aspekter av jobbet, men betydligt sämre för andra. Om kontoret inte räcker till för de andra aspekterna, till exempel enskilt och koncentrationskrävande arbete, är modellen inte lyckad.”

 

Vad borde vara den viktigaste frågan för ledningen?

Ledningens främsta ansvar är att förstå skillnaderna och vad de anställda faktiskt gör. Många tror att det finns en universallösning. Ledningen måste se bortom den tanken.”

 

Vilka trender kan du se just nu?

Den största trenden vi ser är ett allt större intresse för aktivitetsbaserat arbete. Risken med den trenden är att många ser det som ett stilgrepp i stället för en organisationsstrategi. Designen är visserligen en viktig faktor, men det krävs infrastrukturs- och beteendeförändringar för en fullständig övergång till ett aktivitetsbaserat arbetssätt. Vi har faktiskt börjat prata om att tänka aktivitetsbaserat, snarare än att arbeta aktivitetsbaserat.”

 

Film om Leesman Index >>

 

Text: Lars Wirtén

Foto: Leesman Index

Top

Kontakta oss

Saint-Gobain Ecophon AB är ett svenskt företag med huvudkontor i Hyllinge som utvecklar, tillverkar och levererar akustiktak och väggabsorbenter.
 
Saint-Gobain Ecophon AB
Box 500 
265 03 Hyllinge
 
Tel vx: 042-17 99 00
 
Order
Tel: 042-17 99 97
 
Teknisk Support
Tel: 042-17 99 90
 
 
 Facebook   |  You Tube   |  Twitter  |  LinkedIn