Kulörer

Kulörer kan variera beroende på belysning, textur och personliga preferenser. Det är därför det finns ett behov av ett sätt att definiera kulörer. Ecophon har valt att arbeta med NCS - Natural Color System ®©. 

Natural Colour System®© 
är ett logiskt färgbeteckningssystem som bygger på hur människan ser färg.

Varje färg kan beskrivas med dess grad av likhet med de elementära färgerna gult, rött, blått, grönt, vitt och svart.

NCS har utvecklats för att underlätta kommunikationen av färger mellan designers, arkitekter, färgtillverkare, produkttillverkare etc.

Natural Colour System® © bygger på hur vi upplever färger visuellt, oberoende av yta, pigment eller ljus.

NCS färgbeteckning baserar sig på hur mycket en färg liknar de sex NCS elementarfärgerna gul, röd, blå, grön, vit och svart. Det gör det möjligt att bedöma färgens egenskaper av NCS beteckningen, som visas nedan för exempel S-1050 Y90R.

NCS elementärfärger

Färgsystemet NCS 6 st elementärfärger

 En NCS beteckning är uppbyggt av tre egenskaper som visuellt beskriver en färg:

  • Kulörton
  • Svarthet
  • Kulörthet 

Svarthet är hur mörk färgen är.
Kulörthet är hur nära färgen är till motsvarande kulörton fri från vita eller svarta komponenter.
Svarthet och kulörthet utgör tillsammans Nyansen

Hur man läser en NCS beteckning

En NCS Beteckning bör läsas baklänges, från bokstav siffra siffror-bokstavskombinationen i slutet. Låt oss ta S 1050-Y90R som ett exempel. Det beskriver en färg som ingår i de 1950 standardfärgerna (S) och ligger mellan gult (Y) och rött (R).

 
Standard   Svarthet Kulörthet   Kulörton
Färgen ingår i NCS standard kollektion   10 %
svarthet
50 %
kulörthet
  Gul med 90 % röd

 

Y90R:  Står för Kulörton, och berättar hur färgen liknar elementarfärgerna gul, röd, blå och grön i NCS färgcirkel. I detta fall är 90 % upplevd röd (R) och resterande 10 % går mot gult (Y). Det är en grad från den rena röda, på den gula till röda kvartscirkeln på NCS färgcirkeln.

50:  Betyder 50 % Upplevd kulörthet. Detta innebär att färgen är 5 steg bort från den rena kulörtonen. Skalan med 10 steg kulörthet går från ren svart till varje nyans på NCS Färgcirkel

10:  Betyder 10 % Upplevd svarthet (dvs 90 % mot vitt). Det är ett steg från White (W), på Svarthetsegment på NCS Färgtriangel.

S: Innebär att den här färgen ingår i NCS standardkollektion.

S 1050-Y90R har nu lokaliserats i NCS-systemet. Det är en stark röd.

Läs mer om NCS Natural Colour System®© på NCS hemsida

Färgavvikelser

Som i alla industriella processer påverkar såsom typ av färg som används, täckningsgrad, porositet av ytan, torkning, uppfattningen av ytans kulör. Därför:

  • olika partier av samma färg får inte blandas. Ett rum = en batch
  • beställning bör göras för hela ytan eller minst ytan av ett större rum

Observera: Man bör alltid beställa tillräckligt av målade produkter så att passbitar kommer från samma parti som resten av skivorna i rummet.

 

 

Kontakta oss

Saint-Gobain Ecophon AB är ett svenskt företag med huvudkontor i Hyllinge som utvecklar, tillverkar och levererar akustiktak och väggabsorbenter.
 
Saint-Gobain Ecophon AB
Box 500 
265 03 Hyllinge
 
Tel vx: 042-17 99 00
 
Order
Tel: 042-17 99 97
 
Teknisk Support
Tel: 042-17 99 90
 
 
 Facebook   |  You Tube   |  Twitter  |  LinkedIn

Kulörer och ytskikt

Ecophon har utvecklat ytskikt för de flesta typer av miljöer.

Läs mer

Ljusreflektion

Ljusreflektion anger hur mycket av ljuset som reflekteras tillbaka när det träffar en yta.

Läs mer

Glans och ljusspridning

Läs om vanliga uttryck som används för att beskriva en yta

Läs mer

Kontakta oss

Saint-Gobain Ecophon AB är ett svenskt företag med huvudkontor i Hyllinge som utvecklar, tillverkar och levererar akustiktak och väggabsorbenter.
 
Saint-Gobain Ecophon AB
Box 500 
265 03 Hyllinge
 
Tel vx: 042-17 99 00
 
Order
Tel: 042-17 99 97
 
Teknisk Support
Tel: 042-17 99 90
 
 
 Facebook   |  You Tube   |  Twitter  |  LinkedIn