Kemisk beständighet

Vissa av Ecophons produkter är utvecklade för att tåla vanliga rengörings- och desinfektionsmedel. 

Produkterna har blivit exponerade för rengörings- eller desinfektionsmedel upprepade gånger, och utvärderats enligt ISO 11998:2006 (Bestämning av härdighet mot våtnötning samt rengörbarhet). Testerna utförs med en mjuk microfibertrasa tillverkad av minst 70 % polyester.

Listan över testade kemikalier finns på produktsidorna på ecophon.se.

Kontrollera alltid produktens produktdatablad för att säkerställa dess kompatibilitet med de beskrivna rengöringsmetoderna.

Se alltid till att korrosionsklassen på bärverket är kompatibelt med önskad  rengöringsmetod och rengöringsprodukter.

Kontakta oss

Saint-Gobain Ecophon AB är ett svenskt företag med huvudkontor i Hyllinge som utvecklar, tillverkar och levererar akustiktak och väggabsorbenter.
 
Saint-Gobain Ecophon AB
Box 500 
265 03 Hyllinge
 
Tel vx: 042-17 99 00
 
Order
Tel: 042-17 99 97
 
Teknisk Support
Tel: 042-17 99 90
 
 
 Facebook   |  You Tube   |  Twitter  |  LinkedIn

Funktionskrav

Läs mer om produktegenskaper och prestanda för Ecophonprodukter.

Läs mer

Kontakta oss

Saint-Gobain Ecophon AB är ett svenskt företag med huvudkontor i Hyllinge som utvecklar, tillverkar och levererar akustiktak och väggabsorbenter.
 
Saint-Gobain Ecophon AB
Box 500 
265 03 Hyllinge
 
Tel vx: 042-17 99 00
 
Order
Tel: 042-17 99 97
 
Teknisk Support
Tel: 042-17 99 90
 
 
 Facebook   |  You Tube   |  Twitter  |  LinkedIn