... / Jobba hos oss / Våra åtaganden / Miljö Hälsa & Säkerhet

Miljö Hälsa & Säkerhet

Miljö och säkerhet är prioriterade områden för oss. Vi värnar våra medarbetares trivsel och hälsa genom att ständigt förbättra vår arbetsmiljö. Miljöfrågorna blir allt viktigare och tar allt större utrymme i vårt dagliga arbete.” Francesco Cremona, EHS Chef Ecophon Group 

Miljö Hälsa och Säkerhetskontrakt

Ett av de mest framträdande åtaganden inom Saint-Gobain-koncernen är att garantera en säker och hälsosam arbetsmiljö för alla anställda. En hållbar utveckling av förebyggande åtgärder och resultat i dessa frågor är inte bara ett rättsligt krav, utan även ett viktigt mål för koncernen. 

Garantin för säkerhet är allas ansvar och ett viktigt arbete för ledningen på varje arbetsplats. 

Länk till EHS kontraktet

 

EHS kontrakt

Ecophon Säkerhetspolicy

Varje dag, är vi inom Ecophon-gruppen aktivt engagerade i denna policy och agerar därefter.

  • Säkerhet och framgång går hand i hand.

  • Varken anställd eller entreprenör får utsättas för en säkerhetsrisk, vilket innebär att arbetsuppgift inte prioriteras före säkerhet.

  • Du är ansvarig för att förebygga tillbud och olyckor.

  • Chefer och ledare skall föregå med gott exempel.

  • Säkerhet berör oss alla – och är grundläggande här på Ecophon.

 

 

 

Kontakta oss

Kontakta personalavdelningen

Arbetsplatsfakta

Vill du göra skillnad? De som arbetar hos oss bidrar till att människor lär, arbetar och mår bättre.

Lär mer om oss

Vad vi erbjuder och förväntar oss

Vi förväntar oss mycket av våra medarbetare och i gengäld erbjuder vi en hel del...

Känns vi rätt för dig?

Kontakta oss

Kontakta personalavdelningen