... / Om Ecophon / Kontakt / Ladda ner broschyrer

Ladda ner broschyrer

Här kan du ladda ner broschyrer i PDF-format!

 

  

   

Buller orsakar sömnstörningar

för patienter på intensivvårdsavdelning (pdf A5 1 MB)

 
         
     

Den ultimata simhallsmiljön

Ecophons uppdaterade sortiment för simhallar och badhus inkluderar ljudabsorberande heltäckande tak, frihängande absorbenter och väggabsorbenter. (pdf 4 MB)

 
         
  

Express yourself - med Ecophon Solo

Med sina akustiska egenskaper är Ecophon Solo™ ett exempel på hur design och funktionalitet kan harmonisera för att skapa en atmosfär
som är behaglig för ögat, örat och själen.

 
         
   

Time to focus - på visuell akustik

Ecophon Focus™ är vår mest omfattande produktfamilj och tillgodoser både akustisk och visuell design och erbjuder enastående visuell akustik. (pdf 2 MB)

 
         
   

Skapa rum för kunskap - med akustiklösningar från Ecophon 

Inom utbildning är det viktigt att minska störningar från lågfrekvent bakgrundsljud och att ha en bra ljudmiljö överlag. Om man lyckas med detta har både elever och lärare stor nytta av det. (pdf 4 MB)

 
         
   

Bättre luft, bättre för dig - Förbättra akustik och inomhusluftens kvalitet med Ecophon 

Inomhusmiljön uppmärksammas mer än någonsin tidigare. Detta märks av
allt strängare regler för de produkter som används i byggbranschen och den
utbredda användningen av miljöcertifieringssystem av byggnader och produkter. (pdf 1 MB)

 
         
   

Ecophon Akusto - upptäck olika vertikala lösningar 

Ecophon Akusto är en rad innovativa, högeffektiva och visuellt tilltalande vertikala absorbenter. Häng dem på väggen eller placera dem som fristående skärmar och förvandla en öppen yta till en funktionell arbetsplats. De är ett naturligt komplement till våra undertaksystem och frihängande enheter. (pdf 4 MB)

 
         
   

Enhance care and recovery with Activity Based Acoustic Design

Nu finns det produkter och system som har utvecklats speciellt för vården och som uppfyller höga krav på hygien och funktionalitet. (Eng.) 

 
         
   

Förbättra arbetsplatsen med Aktivitetsbaserad Akustisk Design 

Ecophon har under många år utvecklat kunskap och akustiksystem för bättre ljudmiljö i öppna kontor, där kraven på flexibilitet och effektivitet samtidigt uppfylls. (pdf 2 MB) 

 
         
   

Ecophon Hygiene Systemkatalog

Ladda ner systemkatalogen för att specificera ett taksystem som möter både hygieniska och akustiska krav i olika hygieniska rumstyper. 
(pdf 7 MB)

 
         
   

Ljudnivåsänkning i livsmedelsindustrin (Ecophon Hygiene)

Ladda ner broschyren för att specificera ett taksystem som möter både hygieniska och akustiska krav i livsmedelsindustrin. (pdf 9 MB)

 
         
   

Ljudnivåsänkning i storkök (Ecophon Hygiene)

Ladda ner broschyren för att specificera ett taksystem som möter både hygieniska och akustiska krav i storkök. (pdf 1 MB)

 
         
   

Noise reduction in the pharmaceutical industry (Ecophon Hygiene)

Ladda ner broschyren för att specificera ett taksystem som möter både hygieniska och akustiska krav i läkemedelsindustrin.  Engelskspråkig (pdf 1 MB).

 
         
   

Kontorslokaler - Du kan bidra till att företag blir mer produktiva

Ecophon har under många år utvecklat kunskap och akustiksystem för bättre ljudmiljö i öppna kontor, där kraven på flexibilitet och effektivitet samtidigt uppfylls. (pdf 1 MB)

 
         
   

Utbildningslokaler - Du kan bidra till en bättre skola

I våra skolor skapas framtiden. Här ska lärarna förmedla kunskap och eleverna lära för livet. Det är en utmanande uppgift och med en god ljudmiljö ökar chanserna att lyckas. (pdf 1 MB)

 
         
   

Vårdmiljöer - Ljudmiljön påverkar vårdresultatet

På sjukhus kan vi uppleva högt ljud från bl.a medicinteknisk utrustning, transporter och högt tal, vilket ofta skapar en stressig ljudmiljö. Målet är inte att ta bort allt ljud, utan att se till att önskvärda och viktiga ljud når fram och att störande och onödiga ljud dämpas eller elimineras. (pdf 1 MB)

 
         
   

Care about sound - Ljud i vårdmiljöer

Ecophons taklösningar kombinerar god akustik med en rad andra funktionskrav som t ex estetik och hygien. Taklösningarna bidrar inte bara till lägre operativa kostnader utan påverkar även patienternas hälsa och tillfrisknande. (pdf 3 MB)

 

 

 

 

Kontakta oss

Saint-Gobain Ecophon AB är ett svenskt företag med huvudkontor i Hyllinge som utvecklar, tillverkar och levererar akustiktak och väggabsorbenter.
 
Saint-Gobain Ecophon AB
Box 500 
265 03 Hyllinge
 
Tel vx: 042-17 99 00
 
Order
Tel: 042-17 99 97
 
Teknisk Support
Tel: 042-17 99 90
 
 
 Facebook   |  You Tube   |  Twitter  |  LinkedIn

Kontakta oss

Saint-Gobain Ecophon AB är ett svenskt företag med huvudkontor i Hyllinge som utvecklar, tillverkar och levererar akustiktak och väggabsorbenter.
 
Saint-Gobain Ecophon AB
Box 500 
265 03 Hyllinge
 
Tel vx: 042-17 99 00
 
Order
Tel: 042-17 99 97
 
Teknisk Support
Tel: 042-17 99 90
 
 
 Facebook   |  You Tube   |  Twitter  |  LinkedIn