... / Om Ecophon / Målade ytskikt / Akutex™ HP

Akutex™ HP

Akutex™ HP ceiling products

Akutex™ HP är ett målat partikelavstötande ytskiktYtan har hög motståndskraft mot de vanligaste rengörings- och desinfektionsmedel. Det är avsett för miljöer där det finns krav på låga utsläpp av partiklar och där det krävs tillfällig våtavtorkning och/eller desinfektion

Produkttillgänglighet

Akutex™ HP är tillgänglig för:

Ecophon Hygiene™ Protec A C1
Ecophon Hygiene Protec™ Ds
Ecophon Hygiene Protec™ Air A

Kulörtillgänglighet

     
Akutex HP colour

 

White 0500
Närmaste NCS färgprov S 0500-N
Ljusreflektion 84 %.

 

Kontakta oss

Saint-Gobain Ecophon AB är ett svenskt företag med huvudkontor i Hyllinge som utvecklar, tillverkar och levererar akustiktak och väggabsorbenter.
 
Saint-Gobain Ecophon AB
Box 500 
265 03 Hyllinge
 
Tel vx: 042-17 99 00
 
Order
Tel: 042-17 99 97
 
Teknisk Support
Tel: 042-17 99 90
 
 
 Facebook   |  You Tube   |  Twitter  |  LinkedIn

Betydelsen av ytskiktet

Ytskiktet på ett akustiktak är viktigt på många sätt.

Lär dig mer

Kontakta oss

Saint-Gobain Ecophon AB är ett svenskt företag med huvudkontor i Hyllinge som utvecklar, tillverkar och levererar akustiktak och väggabsorbenter.
 
Saint-Gobain Ecophon AB
Box 500 
265 03 Hyllinge
 
Tel vx: 042-17 99 00
 
Order
Tel: 042-17 99 97
 
Teknisk Support
Tel: 042-17 99 90
 
 
 Facebook   |  You Tube   |  Twitter  |  LinkedIn