#IAQ

Förbättra akustik och inomhusluftkvalitet med Ecophon

Trenden är tydlig - inomhusmiljön uppmärksammas mer än någonsin tidigare. Detta märks av allt strängare regler för de produkter som används i byggbranschen och den utbredda användningen av miljöcertifieringssystem av byggnader och produkter.

Många faktorer kan påverka kvaliteten på din inomhusmiljö, såsom:

  • Inomhusluftkvalitet
  • Akustik
  • Termisk komfort
  • Belysning

Ecophon lever och andas akustiska lösningar, men
visste du att våra produkter också är bra för en hälsosam
inomhusluft?


Ecophon - ett bra val för en sund inomhusmiljö

Produkter från Ecophon har alltid haft emissionsnivåer långt under
gränsvärdena. Nu, tack vare införandet av 3:e generationens glasull med växtbaserat bindemedel, har vi tagit ytterligare ett viktigt steg framåt. Vår glasull har ingen tillsatt formaldehyd och därmed mycket låga emissioner.
Ecophon tillsätter inte andra kemikalier för att ta bort eller binda
formaldehyd. Istället fokuserar vi på en kontinuerlig förbättring av våra
produktionsprocesser och råvaror för att minimera utsläppen.

  

Stöd hållbara byggnader

Produkter med låga emissioner från Ecophon är väl anpassade för miljöcertifieringar av byggnader som t.ex. LEED, BREEAM, DGNB, HQE. Vi kan tillhandahålla produkter till ditt miljöcertifieringsprojekt som uppfyller California emission regulation (CDPH) och franska VOC A+ och VOC A.


Gör ett bättre val 

Ecophons produkter uppfyller ett antal välkända miljöcertifieringar och förordningar. Idén med en certifiering är att göra det lättare för kunden att välja en bättre produkt. Certifieringarna skiljer sig på vilka kemikalier de lägger restriktioner på, gränser för enskilda föreningar och testmetoder. 

French VOC A + är för närvarande den högsta nivån av certifiering för formaldehyd med en gräns på 10μg/m3).

 

...av Ecophons 3:e generationens glasullsprodukter uppfyller Franska VOC A+. Bättre luft, bättre framtid

 

Bättre luft, bättre arbetsdag

 

Bättre luft, bättre vård

 

Barn andas tre gånger mer luft än vuxna och är mer känsliga för föroreningar. Därför är det viktigt att i skolor använda material som bidrar till en bra luftkvalitet och en bra akustik.

Dålig luftkvalitet på kontoret kan minska arbetskapaciteten och orsaka huvudvärk. Akustiklösningar från Ecophon för kontorslokaler, bidrar till att förbättra både luftkvaliteten såsom akustiken.

Både personal och patienter tillbringar större delen av sin tid inomhus. I många fall är patienterna redan i ett sårbart tillstånd, vilket gör att inomhusluftens kvalitet är en viktig del för bra vård och återhämtning.

Utbildningslösningar         Kontorslösningar

hälso- och vårdlösningar

 


 

 

Kontakta oss

Saint-Gobain Ecophon AB är ett svenskt företag med huvudkontor i Hyllinge som utvecklar, tillverkar och levererar akustiktak och väggabsorbenter.
 
Saint-Gobain Ecophon AB
Box 500 
265 03 Hyllinge
 
Tel vx: 042-17 99 00
 
Order
Tel: 042-17 99 97
 
Teknisk Support
Tel: 042-17 99 90
 
 
 Facebook   |  You Tube   |  Twitter  |  LinkedIn

Broschyr

Läs mer om vikten av inomhusluftkvaliteten i vår broschyr. 

Ladda ner

Varför är inomhusluftens kvalitet så viktig?

Människor i dag tillbringar ungefär 90 % av sin tid inomhus, vilket gör inomhusluftens kvalitet avgörande för hälsan.

Läs mer

Kontakta oss

Saint-Gobain Ecophon AB är ett svenskt företag med huvudkontor i Hyllinge som utvecklar, tillverkar och levererar akustiktak och väggabsorbenter.
 
Saint-Gobain Ecophon AB
Box 500 
265 03 Hyllinge
 
Tel vx: 042-17 99 00
 
Order
Tel: 042-17 99 97
 
Teknisk Support
Tel: 042-17 99 90
 
 
 Facebook   |  You Tube   |  Twitter  |  LinkedIn