Förbättrad akustik minskar störningar med en tredjedel

Ecophon del av unik studie baserad på verkliga förhållanden

Ecophon har tillsammans med Stressforskningsinstitutet i Stockholm genomfört en unik studie för att undersöka hur ljud påverkar människor i öppna kontorslandskap.

Studien är baserad på en "cross over design" där två olika kontrollgrupper är delaktiga och som äger rum i en verklig miljö. Mer än 150 anställda deltog i studien.

Studien visade att människor påverkas starkt av ljudmiljön i öppna kontorslandskap.

 

Läs mer och ladda ner hela rapporten

   


Stressforskningsinstitutet 
är ett nationellt kunskapscentrum med fokus på stress, sömn and hälsa. Institutet är en del av den Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet.

Institutet har specialiserat sig på forskning kring stress, arbete och hälsa, som är ett ledande forskningsområde vid Stockholms universitet.

 

   
 

 

  

 

 

Kontakta oss

Saint-Gobain Ecophon AB är ett svenskt företag med huvudkontor i Hyllinge som utvecklar, tillverkar och levererar akustiktak och väggabsorbenter.
 
Saint-Gobain Ecophon AB
Box 500 
265 03 Hyllinge
 
Tel vx: 042-17 99 00
 
Order
Tel: 042-17 99 97
 
Teknisk Support
Tel: 042-17 99 90
 
 
 Facebook   |  You Tube   |  Twitter  |  LinkedIn

Kontakta oss

Saint-Gobain Ecophon AB är ett svenskt företag med huvudkontor i Hyllinge som utvecklar, tillverkar och levererar akustiktak och väggabsorbenter.
 
Saint-Gobain Ecophon AB
Box 500 
265 03 Hyllinge
 
Tel vx: 042-17 99 00
 
Order
Tel: 042-17 99 97
 
Teknisk Support
Tel: 042-17 99 90
 
 
 Facebook   |  You Tube   |  Twitter  |  LinkedIn