Industry
Minskar bullret i produktionen

En god ljudmiljö i industrilokaler minskar stress och ökar säkerheten. Detta breda spektrum av effektiva ljudabsorbenter erbjuder funktionella lösningar för bullriga industrilokaler.

Kontakta oss

Saint-Gobain Ecophon AB är ett svenskt företag med huvudkontor i Hyllinge som utvecklar, tillverkar och levererar akustiktak och väggabsorbenter.
 
Saint-Gobain Ecophon AB
Box 500 
265 03 Hyllinge
 
Tel vx: 042-17 99 00
 
Order
Tel: 042-17 99 97
 
Teknisk Support
Tel: 042-17 99 90
 
 
 Facebook   |  You Tube   |  Twitter  |  LinkedIn