Belysningsintegrationer för Ecophon Focus™

I ett nedpendlat undertak är det i huvudsak tre olika typer av belysningskategorier: pendlad belysning, downlights och infällda belysningsarmaturer.

Vilken du ska använda beror på:

  • undertaks system
  • infästnings lösning
  • hur stor last absorbenten kan bära

Suspended luminairsPendlade belysningar

Pendlade belysningsarmaturer kan användas i alla pendlade och diktmonterade undertak från Ecophon. Vid användning av pendlade belysningar i pendlade undertak rekommenderar vi att använda Connect Armaturclips vid installation av belysningen med wire i bärverket. 

DownlightDownlights

Downlights kan användas i alla pendlade undertak från Ecophon men var uppmärksam på att absorbenterna kan endast bära små laster. Du kan läsa mer om detta under sektionen Mekaniska egenskaper. Vi rekommenderar användning av Connect Avlastning till downlights, eftersom dess unika lösning överför vikten av armaturen till bärverket, vilket gör att det inte blir någon last på själva absorbentenl. 

Recessed luminairesInfällda belysningar

Infällda belysningar kan användas i alla pendlade undertak från Ecophon men det är helt avgörande att man använder en belysning som passar för undertakstypen (se rekommendationer nedan).


Rekommenderade belysningar för olika undertakssystem från Ecophon

Focus AFocus A: 20 mm undertaksabsorbent, synligt bärverk, lätt demonterbara absorbenter
Rekommenderade belysningsarmaturer för Focus A 

                  

Focus DgFocus Dg: 20 mm undertaksabsorbent, unik kantdesign, svävande intryck, lätt demonterbara absorbenter
Rekommenderade belysningsarmaturer för Focus Dg 

 

Focus Ds

Focus Ds: 20 mm undertaksabsorbent, dolt bärverk, lätt demonterbara absorbenter, symetrisk kant
Rekommenderade belysningsarmaturer för Focus Ds

 


Focus E

Focus E: 20 mm undertaksabsorbent, försänkt synligt bärverk, lätt demonterbara absorbenter
Rekommenderade belysningsarmaturer för Focus E 

Focus LpFocus Lp: 20 mm undertaksabsorbent, delvis synligt bärverk som används för att framhäva en riktning i ett rum
Rekommenderade belysningsarmaturer för Focus Lp

 För nedan diktmonterade undertakstyper, rekommenderar vi användning av pendlade belysningar:

                          

Focus B   Focus B: 20 mm undertaksabsorbent, diktmontering med lim
     
Focus C   Focus C20 mm undertaksabsorbent, diktmontering med lim eller fästbleck
     
Focus F   Focus F20 mm undertaksabsorbent, diktmontering med dold skruv
     
Focus SQ   Focus SQ20 mm undertaksabsorbent, diktmontering med lim
     

        

Kontakta oss

Saint-Gobain Ecophon AB är ett svenskt företag med huvudkontor i Hyllinge som utvecklar, tillverkar och levererar akustiktak och väggabsorbenter.
 
Saint-Gobain Ecophon AB
Box 500 
265 03 Hyllinge
 
Tel vx: 042-17 99 00
 
Order
Tel: 042-17 99 97
 
Teknisk Support
Tel: 042-17 99 90
 
 
 Facebook   |  You Tube   |  Twitter  |  LinkedIn

Kontakta oss

Saint-Gobain Ecophon AB är ett svenskt företag med huvudkontor i Hyllinge som utvecklar, tillverkar och levererar akustiktak och väggabsorbenter.
 
Saint-Gobain Ecophon AB
Box 500 
265 03 Hyllinge
 
Tel vx: 042-17 99 00
 
Order
Tel: 042-17 99 97
 
Teknisk Support
Tel: 042-17 99 90
 
 
 Facebook   |  You Tube   |  Twitter  |  LinkedIn