Hygiene - Performance Care Wall

Väggabsorbenter som uppfyller hygienkraven inom sjukvården

Det är känt att höga ljudnivåer i vårdmiljöer försämrar sömnen, ökar stressen och höjer hjärtfrekvensen. Men det behöver inte vara så. Ett akustiktak är alltid ett bra sätt att börja på, eftersom det minskar ljudnivåer och efterklangstid.

Nästa steg är att komplettera med väggabsorbenter som förhindrar oönskade ljudreflektioner och ökar taltydligheten. Ecophon Hygiene Performance™ Care Wall är en väggabsorbent speciellt framtagen för vårdmiljöer. Den monteras med Connect Thinline Profil, en elegant lösning i aluminium, tillgänglig i tre kulörer.

Fördelarna med Hygiene Performance Care Wall

Check mark

Ljudabsorptionsklass A

Hygiene Performance Care Wall har den högsta ljudabsorptionsklassen, klass A.

Check mark

Desinficerbart ytskikt

Väggabsorbenten har ett ytskikt som är lätt att desinficera.

Check mark

Mögel- och bakterieresistent

Hygiene Performance Care Wall erbjuder total resistens mot mögel och bakterier.


Detta innebär att patienter och personal inte längre behöver acceptera dåliga ljudmiljöer. Istället kan du öka välbefinnandet, prestandan, vila och återhämtning.

Mer om Hygiene Performance Care Wall