Ecophon Akusto™ - specification texts

Akusto Wall A


Akusto Wall A

 

Akusto Wall C


Akusto Wall C

 

Akusto Wall C Akutex HS


Akusto Wall C Akutex HS

 

Akusto One


Akusto One