80% af lærere bliver stresset af støj

Skoler er blevet langt mere støjende i de senere år, hvor antallet af klager over støj er stadigt stigende. I 1999 gav en undersøgelse, foretaget af ISF (Institute for Interdisciplinary School Research) ved University of Bremen, med deltagelse af ca. 1.200 lærere, et meget klart billede af de stressfaktorer, der opstår i skolerne.
Uddannelse Research

Direkte adspurgt indrømmede mere end 80% af lærerne (1), at de oplevede stress forårsaget af elevstøj (se grafen nedenfor).

Som et resultat af ovennævnte fund blev det tyske Federal Institute of Occupational Health et år senere bestilt til at gennemføre et omfattende forskningsprojekt om "Støj i uddannelsesinstitutioner". Observationer fra mere end 570 lektioner viste et gennemsnitligt lydtrykniveau (SPL) i klasselokaler på cirka 65 dB (A). Disse høje niveauer betyder, at kommunikation kan være ekstremt vanskelig eller endda umulig.


Læs mere om de forbindelser, man fandt mellem støj og stress, i denne undersøgelse: God akustik sænker pulsen.

Ovenstående undersøgelser findes i en brochure til download,  “Impact of noise in education - A research summary”, vi har udfærdiget, som fremhæver et lille udvalg af studier. Disse undersøgelser blev præsenteret som en del af en rapport fra professor Bridget Shield, der indsamlede studier fra hele verden som en del af en omfattende litteraturanmeldelse. 

 

 

________________________________________________________________________________________________

Reference:

1 Acoustic ergonomics of school. Tiesler & Oberdörster 2006. Read more about this study in “Modern School Acoustics” here.