Ecophon ventilationslofter

Akustiklofter med diffus ventilation - med fuld akustisk virkning over hele loftfladen

Ecophons lyddæmpende lofter giver ikke bare den optimale akustik, de kan også bidrage til den optimale ventilation. Ecophons akustikplader kan nemlig uden ændringer skabe diffus ventilation over hele rummet. Det er en løsning, der fylder betydeligt mindre end de traditionelle rørsystemer og samtidigt kan skifte mere luft uden generende træk og støj.  Og så er løsningen ovenikøbet usynlig, billigere og mere bæredygtig både at anlægge og i daglig drift.

Bedre akustik - og bedre ventilation

Alle Ecophons akustiklofter er klar til at skabe diffus ventilation i rummet. Arkitekter og bygherrer har for alvor fået øjnene op for diffus ventilation – og af gode grunde. Det er en driftssikker og effektiv måde at skabe ventilation, der på alle vigtige punkter klart overgår de traditionelle – og dyre – typer ventilation med kanaler og indblæsningsarmaturer. Man kan skabe et loft med diffus ventilation uanset, om akustikloftet skal have skjult eller synligt bæreværk. Endda uden at gå på kompromis med akustikken.

Ingen støj eller trækgener

Nyere forskning har gang på gang vist, at indeklima og akustik har stor betydning. Begge dele sikrer bedre indlæring i skolen og større effektivitet i storrumskontoret. Og giver målbart mindre risiko for træthed og stress.

Denne viden har medført et stigende behov for akustikløsninger af høj kvalitet. Og for ventilationsløsninger, der kan give bedre udskiftning af luften uden samtidigt at øge støjen og trækgenerne, som vi kender fra traditionel ventilation med rørføring og punktindblæsning. 

De fleste steder er den bedste løsning et diffusionsloft af akustikplader. Det er en meget enkel løsning, hvor ventilationen skabes ved at tilføre frisk luft oppe bag loftpladerne i akustikloftet, så der bliver et ganske let overtryk over hele loftfladen.

Ikke alle typer loft er lige velegnede til diffus ventilation

I modsætning til visse andre typer af akustiklofter skal der ikke ændres ved Ecophons loftplader ved etablering af diffus ventilation. Der skal ikke fjernes lydabsorberende materiale, da luften siver ned mellem loftpladerne. Den fulde akustiske virkning er derfor intakt over hele loftfladen, så der opnås optimal rumakustik. Der skal heller ikke udlægges ekstra lydabsorberende materiale over loftpladerne, så der er ingen øgede omkostninger.

Mindre byggehøjde, mindre strøm

Samtidig er løsningen både billigere i anlæg og i drift: Der skal ikke trækkes et system af ventilationsrør og monteres anemostater. Det kræver betydeligt mindre plads over loftpladerne, så man bevarer mere loftshøjde ved renovering – eller sparer på den dyre byggehøjde ved nybyggeri. Og så kræves der så lavt et indblæsningstryk, at ventilationen år ud og år ind dagligt forbruger mindre strøm.

Kontakt os gerne for mere information og personlig rådgivning på telefon 3677 0909.

Læs her om de produkter, der foreløbig er testet egnet som ventilationsloft:

Focus A
Focus E
Focus Dg
Focus Ds
Focus Lp

Master Rigid A
Master Rigid E
Master Rigid Dp


Ecophon referenceprojekter med diffus ventilation: