Akustiklofter reducerer stress hos lærere

Bedre akustik i klasselokalet sænker lærernes puls. Det viser en undersøgelse gennemført af studerende på et førende teknologisk institut i Tjekkiet.
Uddannelse
Jana Dolejší

Jana Dolejší, lektor og forskningsvejleder på det tekniske universitet VSTE i České Budějovice.

Negativ stressbelastning fører til dårlige beslutninger og ringere præstationer. Når vi udsættes for stress, stiger pulsen, hvilket er en god indikation af, hvor stressede vi er.

Jana Dolejší, lektor på det tekniske universitet VŠTE i České Budějovice, var vejleder i et forskningsprojekt gennemført af fire ingeniørstuderende til deres bacheloropgave. Hun beskriver, hvordan de studerende opnåede en bedre akustik ved at installere højtydende akustiklofter i et af klasselokalerne på hver af deres udvalgte skoler. De baserede deres beregninger og krav på tjekkiske standarder, som i store træk kan sammenlignes med de tyske DIN-standarder.

format_quote

"Undersøgelsen giver en tydelig indikation af, at der er en sammenhæng mellem lokalets akustik og pulsen"

Tydelig indikation

De studerende målte efterklangstiden og andre akustiske parametre før og efter forbedringerne af hver enkelt klasselokale. I samarbejde med en af lærerne målte Dolejší pulsen på lærerne i løbet af en arbejdsdag.

“Undersøgelsen giver en tydelig indikation af, at der er en sammenhæng mellem akustikken i et lokale og pulsen,” siger hun. “Lærernes puls var højere i de klasselokaler, som ikke var blevet akustisk forbedret.”

Dolejší understreger dog, at blot én dags måling af pulsen ikke er tilstrækkelig lang tid til at kunne drage nogle videnskabelige konklusioner.

“Men resultaterne er så interessante, at universitet nu vil gennemføre en mere detaljeret undersøgelse, hvor vi observerer flere klasselokaler og lærere over en længere periode.”

Forbedringer giver dobbelt effekt

Som en del af forskningsprojektet interviewede de studerende lærerne og bad dem om at beskrive deres subjektive oplevelse af den forbedrede akustik. Resultatet var tydeligt.

“Samtlige lærere, som deltog i undersøgelsen, ønskede at fortsætte med at undervise i de akustisk forbedrede lokaler.”

“Akustiske forbedringer af denne art har en dobbelt effekt,” forklarer Dolejší.” Ud over at sænke pulsen og forbedre den generelle oplevelse, får den forbedrede akustik, som de nye lofter giver, os automatisk til at sænke stemmen. Eleverne taler endvidere mindre i de perioder, hvor de bør være stille. Det giver også en forbedring af læringsmiljøet.”

Gamle skoler med højt til loftet

I Tjekkiet er behovet for bedre akustik markant i mange af de eksisterende skoler.

“Mange af skolerne er gamle med højt til loftet, op til fire meter, og absolut ingen lyddæmpende foranstaltninger. Ingen kontrollerer akustikken i disse skoler, eftersom der ikke er noget krav om at forbedre dem.”

De gamle skoler har store klasselokaler, ofte på helt op til 70 kvadratmeter, og de er udelukkende designet til katederundervisning. Med loftshøjder på tre til fire meter og ingen akustiske tiltag af nogen art er akustikken meget ringe.

“Problemet er, at skolelederne og rektorerne ofte ikke er klar over, at der findes løsninger på disse problemer. Og den afgørende faktor i renoveringsprojekter er prisen. Mange arkitekter har fortalt mig, at akustik slet ikke indgår i de budgetterede omkostninger.”

Forbedret situation

“Men situationen er dog bedre, end den var for nogle år siden,” tilføjer Dolejší. Hun modtager nu mange bestillinger på udførelse af akustiske målinger i skoler, og overholdelse af de tjekkiske standarder er obligatorisk for alle nye skolebygninger.

“I forbindelse med opførelse af nye skoler skal akustikken beregnes og måles. Problemet er, at ingen beregner og måler akustikken i vores gamle skoler.” 

Text: Lars Wirtén

Foto: Štěpán Látal og Rickard Johnsson, Studio-e.se