Akustisk forskning inden for ældrepleje

Dårligt akustisk design er ikke bare irriterende, men også usundt. Det gælder navnlig for ældre beboere på plejehjem. Nicole van Hout forsker i akustik inden for ældreplejen.
Sundhedssektor

For første gang undersøger videnskabsfolk akustikkens rolle inden for ældreplejen under ledelse af Nicole van Hout. Projektets formål er at forbedre de fysiske miljøforhold med henblik på at øge beboernes livskvalitet. Et andet formål er at fastlægge retningslinjer eller bestemmelser for akustik, som kan indarbejdes i kravprofiler til bygge- og anlægsbranchen.

Udviklingen af disse retningslinjer er helt afgørende, ifølge Nicole van Hout. ”Forhøjede støjniveauer har en betydelig indvirkning på vores sundhed. Lyde er kontinuerlige vibrationer af trykbølger. Disse trykbølger kan udløse stressreaktioner i kroppen. Det sker også hos raske, unge mennesker, men virkningen er langt alvorligere hos skrøbelige, ældre mennesker.”

God akustik behøver ikke at være dyr, når den integreres i designfasen lige fra starten.

 

format_quote

God akustik behøver ikke at være dyr, når den integreres i designfasen lige fra starten.

Det er velkendt, at høje baggrundsstøjniveauer forårsager stress, for højt blodtryk, træthed og søvnproblemer. Inden for ældreplejen bliver der sjældent taget højde for disse problemer. Men det burde der, mener Nicole van Hout. ”Ældre mennesker, som lider af demens, er mere modtagelige for sensoriske stimuli”, siger hun. ”For meget baggrundsstøj kan forårsage stress, uro og ligefrem aggression.”

Der er også et andet problem i forbindelse med ældre personer: høje baggrundsstøjniveauer reducerer taleforståeligheden, hvilket gør det vanskeligere at følge med i samtaler.

”I 80-årsalderen er omkring 64 procent af alle mennesker hørehæmmede. Den medicinske betegnelse for hørenedsættelse hos ældre er presbycusis. Som følge af høretabet har ældre mennesker ofte svært ved at forstå talelyde og deltage i samtaler. I sidste ende kan det føre til social isolation og ensomhed.”

De sundhedsorganisationer og højere læreanstalter, som deltager i forskningsprojektet under Nicole van Houts ledelse, har en mission. De er overbeviste om, at arkitekter og designere skal holde op med at behandle akustik som noget sekundært. ”Særlig opmærksomhed på akustik er ikke en luksus, men noget helt essentielt.”

 

I 80-årsalderen har 64% af de ældre nedsat hørelse

I 80-årsalderen har 64% af de ældre nedsat hørelse.

Ifølge Nicole van Hout, behøver ”god” akustik ikke at være dyr, når den integreres i designfasen lige fra starten. ”Et lydabsorberende loft afkorter efterklangstiden. Det vil forbedre taleforståeligheden markant.”

Effekterne er konkrete og målbare. Forskerne har en række akustikparametre, som de kan benytte: efterklangstid, et taleforståelighedsindeks samt baggrundsstøjniveauer. ”De organisationer, som er involveret i ældrepleje, vil klart kunne påvise forbedringer i akustikken”, siger Nicole van Hout.

 


Tekst: Aliëtte Jonkers

Fotos: Petra Appelhof og Ingredientmedia.