Baner vejen for fremtidens læring

Parklands College i den nordlige udkant af Cape Town har udvidet sin campus for 7. – 12. klasse til også at omfatte et nyt lærings- og innovationscenter. Det er designet, så det passer til forskellige, progressive læringsmetoder med stor fokus på interaktion og samarbejde. Håndtering af støj var en af de vigtigste udfordringer.

Parklands College har tre forskellige campusser: børnehaveklasser og 1. – 3. klasse, 4. – 6. klasse og 7. – 12. klasse. I sidstnævnte campus med elever i alderen 13-18 år kunne man i 2019 indvie et nyt lærings- og innovationscenter. Der er etableret en række forskellige undervisningslokaler/-områder:

  • Tre store “samarbejdslokaler” med plads op til 150 elever, men de kan også tilpasses til to eller tre mindre undervisningslokaler.
  • To store værkstedsagtige lokaler er designet til at rumme aktiviteter som f.eks. robotteknologi og et innovationslaboratorium til byggeri og håndværk.
  • Et stort indendørs rekreativt område, der kan anvendes til uformelle forsamlinger, selvstudier og med et AV-lokale til fordybende digitale oplevelser.
  • Elleve almindelige klasselokaler og en række områder til frikvarter er også blevet etableret.
  • Undervisningslokalerne er indrettet omkring et centralt midtpunkt – et atrium med dobbeltlags glas indhyllet af en perforeret aluminiumsskærm – med gårdhaver på alle sider.

"Samarbejdslokalerne" kan tilpasses til to eller tre mindre undervisningslokaler.

To store værkstedsagtige lokaler er designet til at rumme aktiviteter som f.eks. robotteknologi og et innovationslaboratorium til byggeri og håndværk.

 

 

Elleve almindelige klasselokaler og en række områder til frikvarter er også inkluderet.

 

 

En bygning, der klarer det hele

Et af Sydafrikas førende arkitektfirmaer, DHK Architects, fik til opgave at designe det nye undervisnings- og innovationscenter. Der var imidlertid nogle vigtige krav. Det var altafgørende, at det nye center omfattede flere lokaler til samarbejde med plads til tre eller fire klasser ad gangen, mindre lokaler til brainstorming og andre gruppeopgaver, store klasselokaler til almindelig brug, der ikke tilhører en specifik lærer eller klasse med fleksible siddepladser, et dedikeret robotteknologisk lokale kombineret med et generelt såkaldt makerspace – og til at binde det hele sammen: et alsidigt indendørs rekreativt lokale.

“Konsulenterne spøgte kærligt med, at det skal være en bygning, som kan alt!”, fastslår Sarah Patterson, seniorpartner og arkitekt hos DHK.

Kravene omfattede mange faktorer, hvor nogle blev de primære drivkræfter for alle lokaler og specielt for undervisningslokalerne:

  • naturligt lys
  • ventilation
  • varmemæssig komfort
  • forbindelse til udendørs arealer
  • god akustik

Fremtidens læring

En afgørende faktor for designet af den nye bygning var muligheden for at anvende nye, progressive undervisningsteknikker. Parklands College kan samle forskellige aldersgrupper og/eller fag og kan for eksempel kombinere en engelsk-, en geografi- og en matematiktime for at løse tværfaglige problemer. Lærerne er ikke længere de eneste overbringere og formidlere af viden; der er fin adgang for eleverne til alle former for informationer lige ved hånden. Under disse omstændigheder, hvordan kan lærerne så være vidensformidlere?

“Parklands College har mindre fokus på blot at lære børnene en hel masse og mere fokus på det, de kalder ’globale kompetencer’ for at styrke børnenes sind. Det fokuserer på at forme børnene til at blive kreative repræsentanter, målrettede samarbejdspartnere, kritiske tænkere, effektive kommunikatorer og ansvarlige borgere”.

Nedhængte svævende paneler

De rummæssige værktøjer, der er udsprunget af disse idéer om blandet og samarbejdende undervisning, er ret store lokaler, hvor lyden kan være svær at kontrollere. Men en traditionel løsning med et nedhængt loft var i konflikt med de varmetekniske krav. Betonloftets overflade skulle blotlægges, således at betonen ville kunne absorbere varme om sommeren og holde på varmen om vinteren.  

“Men man kan ikke lære effektivt uden at kunne høre ordentligt. Vi havde brug for en løsning, der gav akustisk kontrol og stadig lod 50 % af betonen være eksponeret. Vi fandt en løsning med Ecophons “Solo” nedhængte svævende paneler til undervisningslokalerne monteret i et gitterlignende system og baffler i de større åbne lokaler”, forklarer Sarah Patterson.

Ecophon Solo™ Baffle blev monteret i de større åbne lokaler.

Akustiske paneler med skærme

Men al lyd bliver ikke absorberet af loftet, da væggene typisk også spiller en vigtig rolle.  Imidlertid ønskede Sarah så meget transparens som muligt på grund af pauseområdernes forbindelse til undervisningslokalerne, hvor den samarbejdende undervisning og læring foregår.

“En lærer skal kunne holde øje med alle grupper, men også med de elever, der stadig befinder sig i lokalet. Det krævede en masse glaspartier, og med det fulgte en stor mængde ekko og efterklang. Vi skabte akustikpaneler, der rummer alle de TV-enheder og skærme, som blev placeret på strategiske steder i lokalet.”

Akustikpaneler rummer alle de TV-enheder og skærme, som blev placeret på strategiske steder i rummet.

 

 

På den måde fungerer de integrerede vægpaneler og de nedhængte loftpaneler sammen, således at betonen kan udføre sit arbejde med de termiske forhold, samtidig med at man stadig kan nyde de visuelle forbindelser og den store mængde af naturligt lys.

“Den feedback, som vi har modtaget, er positiv. Lærernes evne til at udføre den samarbejdende undervisning er effektiv, da de kan høres fra ethvert sted i lokalet uden at skulle hæve stemmen.”

Der er udført akustiske målinger, som også bekræfter denne feedback.

format_quote

Akustikløsningen gør, at eleverne har mulighed for at opleve, at der er stille, og at de kan lukke sig inde, samtidig med at de engagerer sig i undervisningen, på trods af de andre klasser, bevægelser i nærheden og det naturlige miljø.

 

 

 

Et bedre lydmiljø med ny teknologi

Akustik er afgørende for enhver bygning, men især i en bygning, som skal præstere på flere måder, understreger Sarah.

“Akustikløsningen gør, at eleverne har mulighed for at opleve, at der er stille, og at de kan lukke sig inde, samtidig med at de engagerer sig i undervisningen, på trods af de andre klasser, bevægelser i nærheden og det naturlige miljø. Man er opmærksom på det omkringliggende miljø, men det har ikke indflydelse på eller forstyrrer ens evne til at koncentrere sig.”

Derudover kan ny teknologi og digitalisering hjælpe med at skabe et bedre lydmiljø, mener Sarah. Parklands College anvender en masse ny teknologi med skærme, udstyr, computere og robotteknologi som integrerede værktøjer i undervisningen.

“Det giver elever og lærere mulighed for at kommunikere på forskellige måder og på afstand uden at skulle hæve deres stemmer. Alle behøver ikke stimle sammen omkring et enkelt område i lokalet. Det giver mulighed for at fordele sig og stadig kunne blive hørt og forstået.”

Et lokale, hvor støj er passende

Når man kommer ind i bygningen, træder man lige ind i kernen med et imponerende atrium i stål og glas med høje lofter. Lyset strømmer ind gennem en perforeret udendørs aluminiumsskærm, der fungerer som en solskærm. Det første, der falder én ind, bortset fra elegancen og overfloden af lys og luft, er, at det må være et ret støjfyldt sted.

Skolen kalder indgangen for 'Hovedbanegården'

Det er her, folk kommer og går og interagerer - et sted, hvor man hænger ud.

 

“Skolen kalder det ‘Hovedbanegården', fordi det er her, hvor folk kommer og går, og hvor man interagerer – et sted hvor folk hænger ud. Støjen i dette rum betragtes ikke som et problem. Det er næsten passende og egnet til børn; et sted, hvor de bare falder naturligt ind i mængden. Det er rart at bevæge sig fra ‘Hovedbanegården’ ind i de mere stille lokaler. Man mærker straks forandringen”, påpeger Sarah.

En bygning, der klarer det hele. Parklands College fik rent faktisk det, de ønskede.

 

Tekst: Lars Wirtén