Begrebet ro

På Sandwell General Hospital i Birmingham, England, har man ved at udskifte de gamle, perforerede metallofter med et stærkt lydabsorberende loft i Klasse A reduceret støjniveauerne kraftigt i gangene på Priory Ward 4.
People & design Sundhedssektor

Da Sandwell General Hospital indledte projektet med renovering af Priory Ward 4, udførte Cundall målinger af støjniveauerne før og efter. Før renoveringen bestod loftet af perforerede metalplader, hvilket var almindeligt på ældre hospitaler.

Det var et ganske støjende miljø, eftersom alle flader var glatte med hårde belægninger. Den eneste absorption kom fra de gardiner, som adskilte gangene fra afdelingerne.

På grund af de begrænsninger, som afprøvning i et fungerende hospitalsmiljø sætter, tillod man kun udskiftning af lofterne i gangområdet. Alligevel gav dette ene indgreb en markant forbedring af akustikken på såvel gange som afdelinger.

”Den helt enkle og indlysende konklusion er, at gangområdet blev mere stille. En vigtig årsag er, at lyden ikke udbreder sig lige så nemt, som den gjorde før”, forklarer Andrew Parkin. ”Vores rapport viser, at en simpel renovering kan give ganske betydelige resultater. Aktivitetsstøjniveauet blev reduceret med op til otte decibel, hvilket opfattes som næsten en halvering.” 

 

 

format_quote

Hele området bliver mere stille, folk opfører sig bedre, og det bliver simpelt hen et bedre miljø at opholde sig i.

 

I det renoverede gangområde blev det gamle sygeplejerskekontor erstattet med en sygeplejerskestation udformet som åben plan. Selv om dette forbedrede udsynet og adgangen til patienterne, så havde man forventet, at det ville være mere støjende end den gamle indretning, men støjniveauerne er stadig lavere.

 

”På sygeplejerskestationen er der talende personer, telefoner der ringer, alarmer der bipper, skraldespande der åbnes og lukkes osv. De fleste af disse lyde har en kort varighed og bliver nu reduceret ved kilden. Lyden absorberes hurtigere og spreder sig ikke så langt.”

 

 

Andrew Parkin, akustikekspert hos Cundall.

Andrew Parkin, akustikekspert hos Cundall.

Ifølge Andrew Parkin er akustikken på gangene i sundhedssektoren et undervurderet og overset problem. En meget vigtig faktor er infektionsbekæmpelse. ”Nogle hospitalschefer mener, at man ikke kan have lydabsorption, fordi det hæmmer infektionsbekæmpelsen. Men man kan faktisk godt kombinere lydabsorption med infektionsbekæmpelse. Det er et spørgsmål om at uddanne de rigtige mennesker til, at lydabsorption og infektionsbekæmpelse kan eksistere side om side.”

Andrew Parkin taler om ”begrebet ro” som det centrale resultat i rapporten. Ved blot at introducere absorbenter kunne man ændre områdets generelle atmosfære. ”Det her er vanskeligt at kvantificere rent objektivt, men det kan bedst forklares ved hjælp af baggrundsstøj”, forklarer han. ”Når områder har meget efterklang, er der en tendens til, at støjen akkumulerer, og at mennesker taler højere for at blive hørt. Med en velreguleret efterklang har mennesker en tendens til at dæmpe sig ned, enten bevidst eller ubevidst. Selv om baggrundsstøjniveauet kun sænkes med tre til fire decibel, gør den menneskelige faktor den generelle støjreduktion langt mere signifikant.”

Andrew Parkin henviser til Essex-undersøgelsen om undervisningsmiljøer som et eksempel. ”Denne undersøgelse viser, at bedre akustik har en positiv indvirkning, som rækker ud over de fysiske aspekter. Hele området bliver mere stille, folk opfører sig bedre, og det bliver simpelt hen et bedre miljø at opholde sig i.”

Denne animation forklarer, hvorfor miljøet på Sandwell General Hospital nu opfattes som halvt så støjende som før:

 

Tekst: Lars Wirtén