Effekten af støj i uddannelsesmiljøer - en forskningsoversigt

Støjniveauet i skoler er ofte så højt, at det påvirker elever og læreres sundhed og trivsel negativt. Og akustik spiller en vigtig rolle til at dæmpe støj. Men hvor meget og i hvilket omfang?

Denne oversigt udforsker aktuelle videnskabelige beviser, der viser hvilken indflydelse det akustiske miljø har på elevernes læring, adfærd og kognition. Endnu vigtigere er, hvordan personer med yderligere lyttebehov påvirkes.

I denne oversigt finder du svar på disse spørgsmål:

  • Hvor dårligt er støjniveauet i skoler egentligt?
  • Hvilke risici er der ved undervisning i støjende miljøer for læreres sundhed og trivsel?
  • Påvirker støj koncentration og adfærd hos elever?
  • Kan en forbedring af akustikken føre til bedre testresultater og engagement i klasselokalet?
  • Hvordan påvirkes børn med særlige læringsbehov af det akustiske miljø?
  • Hvad kan vi gøre for at skabe mere inkluderende klasselokaler?
format_quote

Forestil dig den eksponentielle indflydelse, hvis lærere kunne forblive fokuseret på undervisning og ikke skulle kontrollere støj og forstyrrelser, mens eleverne kunne tilbringe længere tid med en dybere indlæringstilstand.