Huddinge studie nr.1 - God akustik reducerer behovet for ekstra medicin med 67%

I et studie af patienter med brystsmerter på en intensiv hjerteafdeling, undersøgte forskere effekten af gode og dårlige lydmiljøer.

Research Sundhedssektor
Procent af patienter med behov for ekstra intravenøse betablokkere

Procent af patienter med behov for ekstra intravenøse betablokkere


De mest syge har det værst

En af de mest slående opdagelser var relateret til medicinindtagelse. Næsten alle patienter havde fået ordineret perorale betablokkere (normal hjertemedicin) med ekstra intravenøse behandlinger til de patienter, der havde smerter. I et godt lydmiljø var behovet for ekstra medicin 67% lavere. 

 

Hvordan er det muligt?

Hvile og søvn er vigtige elementer i en sund dagligdag, men de er ekstra vigtige, når vi er syge og skal komme os. Udformningen af sengestuer bør derfor give mulighed for privatliv, komfort og god søvnkvalitet.

Patienter bør ikke udsættes for lyde og støj, som kan forårsage negative følelser såsom angst og stress.Da et lydabsorberende loft blev installeret, faldt lydniveauet med 5-6 dB, efterklangstiden faldt fra 0,9 sek. til 0,4 sek, og  Speech Transmission Index (indeks for taleforståelighed) blev forbedret fra 0,64 til 0,86. Alt i alt betød det et mere stille og roligt miljø.

Den menneskelige reaktion gør, at vi føler os mere afslappede, og vores puls falder. Og sådan gik det også for patienterne i undersøgelsen, navnlig for de mest syge. Det resulterede i, at de oplevede langt mindre behov for ekstra medicin.

Ecophons løsning

I hospitalsbygninger er det vigtigt, at akustikløsningerne opfylder strenge hygiejnekrav, når det gælder rengøring og desinfektion. Ecophon leverede derfor Ecophon Hygiene Performance™ A for at opnå et godt lydmiljø.

Studiet

På Huddinge Universitetshospital i Sverige blev det fysiske miljø på den intensive hjerteafdeling ændret i to trin. Først til dårlig akustik i fire uger, og derefter til god akustik i fire uger. I alt deltog 94 patienter i studiet.

format_quote

Derfor følte personalet færre krav og mindre irritation i den gode akustikperiode.


Vil du vide mere?

Download hele undersøgelsen "God akustik reducerer behovet for medicin" for en mere omfattende information om resultaterne. 

Du skal blot udfylde dine kontaktoplysninger nedenfor.

Ecophon beskytter dine persondata: Læs mere om, hvordan vi håndterer disse