Kontordesign med mindre spild og cirkulær økonomi

40 % af alt det affald, der genereres i verden, stammer fra byggeindustrien, som er ansvarlig for udledning af en tilsvarende procentdel af alle drivhusgasser. Miljøcertificeringer, som skaber et incitament til at reducere belastning af miljøet, udføres for det meste for bygninger og næsten aldrig for interiøret. Imidlertid er det efterbehandlingsmaterialer og beslag, der oftest skiftes ud og kasseres.

Denne udfordring blev tacklet af en dansk iværksætter, skaberen af app’en ’Too Good To Go’, som redder mad fra at gå til spilde, da virksomheden planlagde deres kontor i Warszawa. Målsætningen var at udvælge, designe og organisere kontorlokalerne for at reducere spild, belaste miljøet mindst muligt, og samtidig give teamet de bedst mulige arbejdsforhold.

Designprocessen blev betroet Workplace Research & Design Studio i Warszawa. Ecophon udvalgte og leverede lydabsorberende lofter og vægpaneler med reduceret miljøbelastning. Begge virksomheder, Ecophon og Workplace, udførte dette projekt “Office Less Waste Design Guidelines”, som de havde arbejdet sammen om forinden under vingerne af Polish Green Building Council.

Akustiklofter og vægpaneler på kontoret

Målet var at udvælge, designe og organisere kontorlokalerne, således at det reducerer spild og belaster miljøet mindst muligt samtidig med, at teamet får de bedst mulige arbejdsforhold.

Designkoncept Less Waste - Mindre Spild

Kontorer designet efter konceptet Mindre Spild er baseret på universelle løsninger og holdbare materialer, hvis levetid allerede er udløbet eller vil være det inden for de næste 5 år. Det primære valg omfatter produkter, der allerede er i brug, samt funktions- og materialeløsninger, som vil forlænge kontordesignets levetid, samtidig med at de belaster miljøet mindst muligt.

Udvælgelseskriterierne er derfor: cirkularitet (de foretrukne produkter er dem, der allerede er i brug og kan genanvendes, eller de der kan recirkuleres), universalitet, holdbarhed, lavt CO2 aftryk og ... anvendelighed. Hvert element skal have en vigtig funktion.

Kontorer designet efter Mindre Spild-konceptet er baseret på universelle løsninger og holdbare materialer, hvis levetid allerede er udløbet, eller vil være det inden for de næste 5 år.

Kontorets beliggenhed

Virksomheden lejede to etager i en af de stemningsfyldte udlejningsejendomme i Ulica Piękna, som er en gade i den sydlige del af Warszawa centrum (Śródmieście Południowe). Dette valg var motiveret af stedets unikke karakter, flere kommunale transportmuligheder og det faktum, at de lejede lokaler allerede var blevet brugt som kontorer.

Den funktionelle indretning

Intentionen var en minimal indgriben i den eksisterende indretning for at undgå nedrivninger. Der blev designet arbejdspladser til 40 personer på 600 m2, tillige med et stort overskydende areal for at kunne rumme virksomhedens dynamiske vækst, samt hyggelige mødelokaler og en række fællesarealer. Sidstnævnte var meget vigtige set ud fra virksomhedens synspunkt, på grund af de personer, som før plejede kun at arbejde hjemmefra. Af denne årsag omfattede designet af kontorbygningen køkkener med et fællesbord eller et stort lokale til motion og afslapning.

Medarbejdertrivsel

På grund af det naturlige miljø var det hensigten at begrænse indretningselementerne til et minimum uden at gå på kompromis med medarbejdernes trivsel og komfort. Høje lofter i bygningen kombineret med enorme vinduespartier skabte en unik atmosfære og lukkede meget lys ind, men havde også en ulempe – dårlig akustik.
Interiøret gav en masse efterklang, hvor lyden blev kastet tilbage fra de hårde overflader på vægge og lofter, hvilket forstærkede støjen. Det var nødvendigt at forbedre akustikken i kontorerne, således at de forskellige teams kunne samarbejde effektivt og tale og høre, hvad de havde brug for at høre.

Høje lofter i bygningen kombineret med enorme vinduespartier skabte en unik atmosfære...

 

 

... og lukkede meget lys ind, men havde også en ulempe - dårlig akustik.

Bedre akustik med et lavere miljøaftryk

Ecophon fik til opgave at udforme kontorakustikken baseret på erfaringer og deres effektive løsninger, som har en mindre indvirkning på miljøet.

Designet og den planlagte indretning af kontorerne blev analyseret grundigt for at kunne fastlægge, hvilke akustikløsninger, der var nødvendige og hvor, for at sikre, at de respektive teams ville føle sig godt tilpas. Den endelige indretning og farvevalgene blev udført af designerne. Ecophons akustikplader på vægge og lofter reducerede lydspektret effektivt i de åbne kontorlandskaber og gjorde det mere komfortabelt at tale i mødelokalerne.

Designet og den planlagte indretning af kontorerne blev analyseret grundigt for at kunne fastlægge, hvilke akustikløsninger, der var nødvendige, og for at sikre, at de respektive teams ville føle sig godt tilpas.

Resultatet

Med mindre spild for øje havde størstedelen (ca. 80%) af de anvendte paneler allerede været i brug før i andre kontorer eller stammede fra prøveopstillinger. Det, der gjorde det muligt, var holdbarheden og fleksibiliteten af akustiksystemerne, tillige med den åbne tilgang hos kunden og designerne. Panelerne blev omformet: de modulære plader blev til frithængende øer, og vægpaneler i stort format blev inddelt i små firkanter, så de ligner farverige post-its. Også gulvtæpperne, de fleste af møblerne og endda planterne fik nyt liv.

I praksis betød det en næsten total reduktion af forbruget af naturressourcer, udledning af drivhusgasser og affaldsproduktion sammenlignet med et standard kontordesign.

Det deraf følgende komfortable rum tog højde for medarbejdernes og virksomhedens behov. Uden unødvendig pynt og med respekt for det naturlige miljø. Mindre Spild-konceptet, som er Too Good To Go’s daglige mission, bliver her realiseret fuldt ud.

 

Tekst: Magda Szubert