Miraklet i Thorning

Forbedringer af akustikken på en skole i byen Kjellerup har revolutioneret dagligdagen for Signe Nyrup Mogensen, en elev med hørenedsættelse.
Research Case studies Multimedia Uddannelse

”Det har fuldstændig forvandlet Signes liv”, siger hendes mor, Gitte Nyrup Mogensen, og Signe, som klarer sig bedre og i højere grad nyder at gå i skole, er enig.

 

 

Signe Nyrup Mogensen er 14 år og født med hørenedsættelse. Hendes hørenedsættelse er af middelsvær karakter, hvor det er de højfrekvente lyde, som volder de største problemer. “Uden et høreapparat ville min hørelse være meget dårlig,” siger hun.

Signe bruger høreapparat i begge ører, men det betyder ikke, at hun altid hører lige godt: “Før i tiden havde jeg problemer med støj i klasselokalet. Jeg kunne ikke koncentrere mig og havde svært ved høre, hvad læreren sagde.”

En tale- og hørepædagog bemærkede de samme problemer, som Signes forældre allerede havde orienteret skolen om: at hun havde svært ved at følge med i timerne og ikke havde et normalt socialt liv uden for skolen. Signe havde ganske enkelt ikke lyst til at gå i skole.

 

format_quote

Det gamle loft gjorde lydene højfrekvente og skarpe. Bare det at tabe en kuglepen var nok til at lave støj.

Revolutionerende foranstaltninger

De foranstaltninger, der blev iværksat, har revolutioneret hendes liv. Tale- og hørepædagogen henvendte sig til skolelederen på Thorning Skole, Lone Stig Andersen, for at drøfte, hvad man kunne gøre. Skolen er en fuldt udbygget grundskole, der tilbyder obligatorisk undervisning til alle elever, også dem med særlige behov. De ældste dele af skolen stammer helt tilbage fra 1960'erne.

“Det gamle loft gjorde lydende højfrekvente og skarpe. Bare det at tabe en kuglepen var nok til at lave støj,” siger Lone Stig Andersen. “Jeg har erfaring fra arbejde med elever med hørenedsættelse, og jeg var godt klar over, at akustikken var elendig. Da jeg forstod, hvordan det påvirkede Signe, blev jeg meget opsat på at finde en løsning.”

Det lokale skoleudvalg og kommunens ejendomsforvaltningskontor gav deres fulde støtte, og det udmundede i et projekt til forbedring af skolens akustik kombineret med nyt høreteknisk udstyr.

 

Forbedrede undervisningsresultater

Student's in classroom

Væggene og det nye loft i Signes klasselokale blev udstyret med støjabsorberende materiale, som bidrager til at dæmpe støj og eliminere ekko. Senere blev det samme materiale også monteret i det tilstødende klasselokale.

Samtidig blev klassen udstyret med mikrofoner, der forstærker de lyde, som Signes høreapparat opfanger. At tale ind i en mikrofon er i dag blevet noget helt naturligt. Der blev også installeret et højttalersystem for at forstærke lyden, når der f.eks. bliver vist film.

Signes mor Gitte bekræfter, at tingene går langt bedre for hendes datter. Hun har meget nemmere ved at følge med i timerne, og hun kan forstå, hvad der bliver sagt i klasselokalet. “Signes præstationer plejede at ligge under gennemsnittet, men nu er de over gennemsnittet. Hun har tilmed opnået at blive topscorer i en test i sin klasse. Og nu elsker hun at gå i skole. Det er en helt utrolig forvandling!”

Signe oplever de største forbedringer i sprogtimerne. “Engelsktimerne går så meget bedre nu. Men jeg får også langt mere ud af de andre fag, hvor der er mange diskussioner,” siger hun.

Større forståelse

Som en yderligere fordel har lærerne på skolen nu en bedre forståelse for problemerne i forbindelse med hørenedsættelse, og det samme gælder blandt klassekammeraterne. Brugen af mikrofoner er blevet noget helt normalt, men de er også mere forstående over for de problemer, som deres kammerater har.

“Gruppearbejdet fungerer så meget bedre nu, selv når vi ikke bruger mikrofoner. De andre har lært at tale en ad gangen, være lidt roligere og ikke hæve stemmen,” siger Signe.

 

format_quote

Det er skønt ikke at føle sig træt og have hovedpine, når jeg kommer hjem fra skole.

Denne forståelse er også en fordel uden for klasselokalet. I dag har hun nemmere ved at være sammen med sine venner i frikvarterer og i forbindelse med aktiviteter.

“Før var det svært for Signe at få venner, og det var jeg virkelig ked af,” siger skoleleder Lone Stig Andersen. “Hun kunne ikke deltage i samtaler og foretrak at holde sig væk fra gruppen. I dag har hun en helt anden selvtillid.”

 

Ny energi

Efter at Signe har fået det nemmere i skolen, er der også kommet mere kvalitet ind i fritiden.

“Det er skønt ikke at føle sig træt og have hovedpine, når jeg kommer hjem fra skole,” siger hun.

Hendes forældre har også bemærket denne forandring, og de er kommet til den konklusion, at en mere afslappet skolegang giver mere energi efter skoledagen. Signes far, Jesper Nyrup Mogensen:

“Signe har fået langt mere energi til lektielæsning. Og hun har selv styr på, hvad hun har for. Før i tiden var vi ofte nødt til at kontakte skolen, fordi Signe ikke havde hørt og forstået, hvilke lektier hun havde for.”

Skoleleder Lone Stig Andersen glæder sig over, at hendes elev har gjort så store fremskridt. “Det glæder mig virkelig, at Signes skolearbejde går så godt nu. Men endnu vigtigere er det, at hun nu nyder at gå i skole og har et langt bedre socialt liv i samspillet med de øvrige elever.

Et vinderkoncept

Og som om det ikke var nok, så er resultaterne for de øvrige elever i klassen også blevet bedre. “Alle elever blev testet før den første renovering for et par år siden. Siden hen har vi fulgt op på tiltagene i form af tests i forskellige fag. Resultaterne viser, at hele klassens præstation er blevet forbedret. Eleverne kan bedre koncentrere sig takket være den forbedrede akustik. Det glæder mig selvfølgelig som skoleleder.”

Næste år skal der udføres yderligere renoveringer, og Lone Stig Andersen er slet ikke i tvivl om, hvilke indsatser der skal fokuseres på:

“Flere områder skal tilpasses til Signes behov, og akustikken bør generelt forbedres. Dette projekt har virkelig været en øjenåbner. Vi har lært, hvor vigtig god akustik er. Det er noget, som alle børn i alle skoler vil have gavn af.”

 

Tekst: Lars Wirtén

Fotos: Joakim Lindhé