Ny metode til optimalt akustisk design i åbne kontorlandskaber

De traditionelle metoder til vurdering af akustisk design anvender data, der refererer til et ubenyttet, tomt lokale. Det er imidlertid først, når man overvejer de aktiviteter, som lokalet er designet til, og tager faktorer med i sine overvejelser, som for eksempel hvor mange personer, der benytter lokalet, at akustisk indretning kan give et mere signifikant og relevant bidrag til designet. Jack Harvie-Clark, grundlægger af konsulentfirmaet Apex Acoustics, gik fra tanke til handling og udviklede en ny bruger-centreret metode for akustisk design.

Den traditionelle vej at til forstå lokalers ydeevne er at definere den måde, hvorpå lokalet reagerer på lyd, hvor man måler med en lydmåler, når lokalet er tomt. Det kan være med hensyn til efterklangstid, ekstern støj eller taleforståelighed. Denne rumakustiske respons er en faktor, som kan bidrage til akustisk trivsel. Det fortæller imidlertid ikke noget om det antal personer, der anvender lokalet, eller hvilken type aktiviteter, der foregår i det – faktorer som intuitivt vil påvirke den akustiske trivsel for de personer, der anvender lokalet.

“Når man begynder at anskue problematikken fra den anden ende af skalaen, og hvad personerne, der anvender lokalet, fortæller om deres oplevelse, så får man et helt andet perspektiv af, hvad der er godt, og hvad der ikke er godt”, udtaler Jack Harvie Clark.

Jack Harvie-Clark, grundlægger af konsulentvirksomheden Apex Acoustics

De tre grundpiller for akustisk trivsel

For at danne sig et bedre billede skal man udforske og definere de tre grundpiller for akustisk trivsel:

  1. Rumakustisk respons
  2. Tilstødende lokaler, aktiviteter og in-situ miljø
  3. Mennesker, personlige præferencer og kultur

“Man skal vide, om folk primært taler i telefon, arbejder individuelt eller om de arbejder sammen med andre personer på kontoret. Det er den anden grundpille. Men den tredje grundpille er den vigtigste. At høre uønsket tale er distraherende, men jeg mener, at den virkelige effekt er irritation, og irritation udspringer af mangel på kontrol. Følelsen af kontrol, selvom personen vælger ikke at udøve den, har stor indflydelse. På aktivitetsbaserede kontorer har personerne i lokalet lige pludselig kontrol”.

Aktiviteternes kontekst

Apex har opfundet en metode, der måler forskellige aktiviteters akustiske indvirkning på de omgivende arbejdspladser. Og den tager højde for aktiviteternes kontekst, ikke blot faktorer, så som afstand og støjniveau.

“Hvis du kommer med et udbrud i nærheden af et sted, hvor folk arbejder, så vil det forstyrre mere, end hvis det sker et sted, hvor folk arbejder sammen ved en række skriveborde. Årsagen er, at disse personer formentlig taler om ting, som ikke er arbejdsrelaterede på tidspunktet for dit udbrud. Den slags tale er mere irriterende for folk, der forsøger at koncentrere sig end arbejdsrelateret tale. På den anden side kan et samlingssted, hvor folk arbejder sammen, være mindre følsomt for personer, der taler, og kan fungere effektivt med mindre støjbeskyttelse”.

Følsomhed i forhold til udledning af støj

Apex beskriver forskellige typer af områder og de støjniveauer, disse udsender, kombineret med lydfølsomheden af de forskellige typer arbejde. Denne metode anvender Liveliness-indeks til at beskrive følsomheden i hvert enkelt område. Den tager ligeledes højde for baggrundsstøjniveauet, som er en kombination af støj fra de tekniske installationer i bygningen samt baggrundsstøjen fra aktiviteterne.

format_quote

Denne metode fortæller os, hvor meget beskyttelse mod støj, der er behov for.

“Vi har formodninger om, hvor meget beskyttelse de forskellige typer lokaler har behov for mod deres følsomhed overfor støj i relation til støjudledningen fra andre lokaler. Det fortæller os, hvor meget beskyttelse mod støj, der er behov for, fra et område til et andet. Vi kommer ikke med forslag til bestemte designløsninger. Denne metode fortæller os blot, hvilket niveau af støjbeskyttelse, der er brug for.”

Jack fortæller, at gode indretningsarkitekter pr. intuition anvender denne metode.

“Det første, de gør, er at overveje at inddele kontoret i zoner, hvor man placerer de støjende og de stille områder i forskellige dele af kontoret. Men når de går ned i detaljen, hvor de forskellige aktivitetsområder kommer tæt på hinanden, så har de ikke en metode til at beskrive, hvad der er behov for omkring støjbeskyttelse. Hvad mere er, så ved de ikke, hvordan de skal retfærdiggøre støjbeskyttelse. Det er en af årsagerne til, at vi har udviklet metoden.”

Jack Harvie-Clark

Kontrol fører til store forbedringer

Jack viser et eksempel på et kontor, der blev redesignet til aktivitetsbaseret arbejde. Der blev imidlertid ikke gjort noget ved belysningen, luftkvaliteten, varmeforholdene eller den akustiske standard. Apex foretog en undersøgelse af lokalets akustiske ydeevne før og efter. De akustiske parametre, der karakteriserer lokalet, skal være identiske. Belysnings- og varmeforholdene blev også målt.

“Der var store forbedringer af, hvordan folk oplevede det fysiske miljø. I brugerundersøgelser blev tilfredsheden med lysforholdene forbedret med 23 %, varmeforholdene 39 % og det akustiske miljø 21 %.  Der var imidlertid ikke gjort noget ved de fysiske forhold. Ikke desto mindre var folk meget mere tilfredse, fordi designet af kontorerne tillod en vis grad af kontrol. Kontrol over miljøet ændrer din opfattelse af det."

format_quote

Vi ved, at den største omkostning for virksomheden ikke er byggeriet eller indretningen af kontorerne, men personalet. Hvis man kan gøre dem gladere og mere produktive, så er det det hele værd.

Forbedret produktivitet med optimeret akustik

Jack foreslår derfor, at man kan forbedre den akustiske trivsel ved blot at give folk et valg og dermed også kontrol. Derefter tager man det næste skridt mod at gøre lydmiljøet endnu bedre. Det er, når Jack og hans kolleger starter deres modelleringsarbejde for præcist at kunne identificere, hvor og i hvilket omfang man har behov for en bedre støjbeskyttelse, og dermed optimere det generelle lydmiljø og tillige forbedre personalets velvære og produktivitet.

“Vi ved, at den største omkostning for virksomheden ikke er byggeriet eller indretningen af kontorerne, men personalet. Hvis man kan gøre dem gladere og mere produktive, så er det det hele værd."

 

Hverken kompliceret eller dyr

Apex-metoden er baseret på modeller, ikke måling.

“Vi gør det alene ved at modellere, også i et eksisterende kontor. Hvis man ikke har et eksisterende kontor og gerne vil vide, hvad effekten af bestemte ændringer er, så kan man kun beregne ændringerne i en model. Det er meget vanskeligt at opnå god overensstemmelse mellem en model og målingerne i den.”

Ifølge Jack er metoden hverken kompliceret eller dyr at anvende.

“Nej, det kræver bare et skarpt øje”, griner Jack. “Det er ikke dyrere end et hvilket som helst andet akustikkonsulentfirma. Det handler blot om at tænke på en mere holistisk måde ud fra et andet perspektiv. Man kan ikke betragte det fysiske miljø adskilt fra de aktiviteter, som personerne i lokalet udfører.”

 

Tekst: Lars Wirtén


Fodnote: Der henvises til Apex-metoden i den kommende ISO 22955 som en metode til at bestemme akustiske krav mellem områder med forskellige anvendelsestyper.

Læs mere om Apex metoden