Optimal rumakustik i audiologiske forskningslokaler

De audiologiske forskningslokaler hos Center for Hørelse og Balance i København er en del af Rigshospitalets nye Nordfløj, som officielt blev indviet den 14. januar 2020. Den nye fløj på 54.700 m2 blev designet til at imødekomme patienters og deres familiers behov. Fløjen omfatter 196 enkeltmandsstuer og 33 højteknologiske operationsstuer.

Research/Case studier Sundhedssektor

Adjunkt Abigail Kressner

Adjunkt ved DTU Sundhedsteknologi, Abigail Kressner, som primært fokuserer på områderne for taleforståelighed og rumopfattelse (med specielt fokus på personer, der anvender høreapparater og øresneglsimplantater), samt høreapparater med signalbehandling, har givet os mulighed for at se nærmere på et mere specialiseret område inden for sundhedssektoren, hvor rumakustik har stor betydning.

I de følgende afsnit beskriver adjunkt Kressner de nye lokaler.

Center for Hørelse og Balance

På Center for Hørelse og Balance på Rigshospitalet i København (CHB) bygger vi broer mellem den kliniske behandling og MedTech-forskning i verdensklasse. En grundpille i dette center er et langvarigt samarbejde mellem klinikkerne på Rigshospitalet og ingeniørerne på DTU Hearing Systems. Dette samarbejde muliggøres af en lille DTU-forskningsgruppe på CHB, der består af fællesansat personale og forskere sammen med nogle helt nye forskningsdedikerede avancerede lokaler.

Lydkabinen

De specialindrettede forskningslokaler på CHB består af både en fuldt udstyret lydkabine og et klinisk orienteret laboratorium for rumlig hørelse. Lydkabinen er primært designet til at efterligne funktionaliteterne i både de kliniske kabiner på CHB og forskningskabinerne på DTU i Lyngby, hvilket giver en effektiv synergi mellem de to lokationer.

Vi er gået et skridt videre ved at udstyre kabinen med udstyr, der vil hjælpe som katalysator for helt nye klinisk-orienterede forskningsveje. Det grundlæggende set-up omfatter et otoskop, et mellemøreanalyseapparat og et Affinity Compact-audiometer og en høreapparat-analysator, samt en højttaler og en Head And Torso Simulator (HATS) til brug for frifeltstests.

Herudover har vi et Biosemi-system suppleret med TIP-troder og trommehindeelektroder – som gør både elektroencefalografi (EEG) og elektrocochleografi (ECOG) mulig – samt NIRScout til funktionel nær-infrarød spektroskopi (fNIRS).

Alt i alt giver denne modulære opsætning mulighed for at optage kortikale, subkortikale og perifere processer langs hele den auditive vej. Vi forventer, at ved at registrere neurale svar fra forskellige stadier af det auditive system simultant, kan vi studere de funktionelle relationer mellem disse stadier på nye måder.

Rumakustik spiller en stor rolle!

I tilknytning til lydkabinen har vi udstyret laboratoriet for rumlig hørelse med et nyt avanceret højttalersystem bestående af 41 individuelle højttalere, der er monteret i væggene og loftet i et ellers almindelige klinisk lokale, som er blevet akustikreguleret*. Disse højttalere drives af en styringscomputer og forstærkere, der er placeret i det tilstødende lokale, hvilket efterlader selve testlokalet helt rent, fri for rod og tilgængeligt for patienterne.

På samme måde som med lydkabinen er laboratoriet for rumlig hørelse designet til at muliggøre synergier med DTU Hearing Systems, således at vi bedre kan koble det arbejde, vi udfører på DTU med virtuel lyd og virtual reality på Audio Visual Immersion Lab (AVIL), samt med lytteradfærd på kommunikationslaboratorierne, til patienterne på CHB, hvilket giver os uovertrufne muligheder for at designe, udvikle og teste nye måder at bringe realisme og økologisk validitet til klinikken på.

Vi forventer, at disse laboratorielokaler vil hjælpe med at revolutionere diagnostik af rumlig hørelse og lytteradfærd, fremskynde optimeringen af tilpasningsprocedurer for høreapparater og cochleaimplantater, samt at være en katalysator for rehabilitering, der er nemmere at overføre til dagligdagen.

 

*Den akustiske regulering af lokalet er udført med et nedhængt klasse A loft og vægkonstruktioner inklusive både lydabsorberende og slagfaste vægpaneler, samt ekstra baslyddæmpere skjult bag vægpanelerne i konstruktionen.