Sammenligning af Miljøvaredeklarationer (EPD)

EPD giver et væld af oplysninger om et produkts miljøpåvirkning, herunder udledning af drivhusgasser, energiforbrug, vandforbrug og affaldsmængder. Disse oplysninger kan anvendes til at sammenligne de forskellige produkters indvirkning på miljøet og til at identificere områder for forbedring af produktdesign og produktionsprocesser.

EPD er især nyttige i brancher med stor indvirkning på miljøet, som f.eks. byggebranchen, hvor byggematerialer og -produkter kan have en betydelig indvirkning på miljøet. Der er imidlertid nogle faldgruber i brugen heraf, som skal tages med i overvejelserne.

Sammenligning af EPD fra forskellige produktkategorier

EPD, der dækker forskellige produktkategorier, er ikke direkte sammenlignelige, da de ofte har forskellige indvirkninger på miljøet og metoder til at beregne disse påvirkninger. Forskellige produkter har forskellige egenskaber og livscyklusser, hvilket kan resultere i forskellige miljøpåvirkninger, som kan gøre direkte sammenligninger vanskelige.  

For eksempel kan et vægpanels og en loftplades miljøpåvirkning ikke sammenlignes direkte, fordi de har forskellige funktionaliteter, og deres produktions- og anvendelsesfaser har forskellige indvirkninger på miljøet.

Hvordan påvirker en EPD's forudsætninger vurderingen?

Forskellige forudsætninger omkring produktets livscyklus eller miljøpåvirkninger kan også påvirke en EPD's resultater. For eksempel kan forudsætninger om det energimix, der anvendes i produktionen, bortskaffelsesmetoden eller transportafstanden, påvirke EPD-resultaterne. Disse forskelle kan gøre det udfordrende at sammenligne flere EPD og drage valide konklusioner omkring de forskellige produkters relative miljømæssige ydeevne.

Her ses et eksempel på nogle almindelige forudsætninger, som man kan have, når man udfærdiger en miljøvaredeklaration (EPD) for et produkt:

  • Systemafgrænsning: Dette definerer EPD’s omfang, herunder hvilke livscyklusstadier, der er omfattet, og hvilke der ikke er omfattet. For eksempel kan en EPD på et produkt omfatte produktion, anvendelse og transport, men ikke inklusere udtjent levetid.
  • Funktionsenhed: Dette angiver den mængde eller den service, som ydes af det produkt, der bruges som sammenligningsgrund. F.eks. kvadratmeter kontra kilogram.
  • Datakvalitet: Kvaliteten af de data, der anvendes i EPD, kan være variable, herunder datas nøjagtighed, fuldstændighed og repræsentativitet.

Forudsætninger om produktets anvendelse: Forudsætningerne kan omfatte, hvor længe produktet anvendes, hvordan det vedligeholdes, og hvordan det bortskaffes ved afslutning af dets levetid.

Disse forudsætninger kan påvirke EDP's resultater og skal eventuelt defineres klart og forklares for at sikre transparens og sammenlignelighed.

Hvordan sikrer vi, at EPD er sammenlignelige?

For at sikre EPD sammenlignelighed er det vigtigt at kontrollere, at metoder og datakilder er de samme, og at kilden anvendte en transparent og konsistent rapporteringspraksis, samt klart har defineret de forudsætninger, der blev foretaget under vurderingen.

Digitale værktøjer til sammenligning af EPD og til at vurdere et helt projekts miljøaftryk (f.eks. Produkt) afhænger alene af tredjepartsverificerede data og giver tillige mulighed for sammenligning indenfor produktkategorier, hvilket gør det lettere for brugerne at træffe det mest bæredygtige valg.

Læs artiklen nedenfor for at se, hvad du kan forvente af en ordentlig EPD.

Følg dette link for at få adgang til Ecophons EPD download center:

arrow_forward

Download vores EPD

 

Tekst: Douglas MacCutcheon, PhD., Global konceptudvikler for bæredygtighed hos Saint-Gobain Ecophon