Støjreduktion på neonatalafdelingen

For tidligt fødte spædbørn udsættes ofte for skadeligt høje støjniveauer på hospitalet. Neonatalafdelingen på Umeå Universitetshospital i det nordlige Sverige er et godt eksempel på en alternativ tilgang.
Sundhedssektor

“For tidligt fødte spædbørn, hvis hjerner stadig vokser, er særligt følsomme over for høje lyde. Alligevel genererer neonatalafdelinger ofte en del høje lyde fra udstyr, alarmer og voksenstemmer. Endvidere fungerer en kuvøse ligesom en tromme, der forstærker udefra kommende lyde,” forklarer Dr. Johannes Van den Berg, specialist i neonatalpleje.

Neonatalafdelinger er støjende steder – og al denne støj går lige ind i de følsomme ører på små, for tidligt fødte spædbørn. Det forårsager ændringer i puls og blodtryk, og spædbørnene sover mindre fast og glemmer at trække vejret, hvilket påvirker iltmætningen. I deres skrøbelige tilstand kan det føre til alvorlige konsekvenser som f.eks. hjerneblødninger.

Det mest ekstreme eksempel på støjeksponering er transport af for tidligt fødte spædbørn via luftambulance – en helikopter eller et fly – med henblik på akut pleje.

Dr Johannes Van den Berg, neonatal nursing specialist

Dr Johannes Van den Berg is a neonatal nursing specialist at Umeå University Hospital in northern Sweden. 

format_quote

Imagine having an old vacuum cleaner within a metre of your ear.

”Her udsættes de for støjniveauer omkring 90 dB. Forestil dig, at du har en gammel støvsuger omkring en meter fra øret – og så taler vi stadig kun omkring 80 dB,” siger Johannes Van den Berg, og holder et øjebliks pause. ”De voksne i transportteamet bærer hjelme med høreværn, men spædbørnenes ører er ofte fuldstændig ubeskyttede i kuvøsen."

Undersøgelser har vist, at de gennemsnitlige støjniveauer i neonatalafdelinger ligger langt over den grænse på 45 dB, som anbefales af den amerikanske pædiatriforening. For børn, som har befundet sig på en neonatalafdeling, er risikoen for permanent hørenedsættelse flere gange højere end hos andre børn.

Neonatalafdelingen på Umeå Universitetshospital tog højde for denne kendsgerning, da den blev renoveret i 2010. Den nye afdeling er rummelig, hygiejnisk og – navnlig – mere lydvenlig for for tidligt fødte spædbørn.

Den gamle afdeling havde typisk plads til tre til fem spædbørn sammen med deres forældre, udstyr og alarmsystemer på et 35 kvadratmeter stort område. Man skal også huske på, at forældrene ofte talte med hinanden på tværs af lokalet. ”Loftpladerne af metal på den gamle afdeling reflekterede lyden, hvilket øgede det allerede høje støjniveau markant,” bemærker Johannes Van den Berg.

Umeå’s old neonatal unit

In Umeå’s old neonatal unit, there was a clutter of equipment.

Umeå’s new neonatal unit

Umeå’s new neonatal unit provides premature babies with a more tranquil environment.

På den nye afdeling, som er på 86 kvadratmeter, befinder hvert enkelt spædbarn og dets familie sig i et afskærmet område. Loftet er et lydabsorberende akustikloft. Udstyr, som har en tendens til at afgive falske alarmer, er blevet fjernet, og resten af udstyret er placeret så langt væk fra børnenes ører som muligt.

Administrationskontorer og overnatningslokaler er placeret så langt væk fra afdelingen som muligt. Ambulante patienter og andre behøver ikke længere gå forbi neonatalafdelingen. Afdelingen har endvidere gennemgået sine procedurer og kombinerer pleje og undersøgelse af spædbørnene for at minimere belastningen og give barnet mere ro.

Vi oplever, at støjniveauerne på vores afdeling er faldet drastisk, og som et resultat heraf er personalet nu mindre stresset,” siger Johannes Van den Berg. 

 

Se Johannes Van den Berg's indlæg om akustik i neonatalpleje:

 


Kilde: 
Dr Johannes Van den Berg 

Tekst: Fredrik Sieradzki 

Foto: Elin Ohlsson og Johannes Van den Berg