Sundbyberg studiet

Ecophon og Stressforskningsinstituttet i Stockholm har gennemført et enestående studie af et virkeligt kontormiljø for at undersøge, hvordan lyd påvirker mennesker i åbne kontorlandskaber.

Research/Case studier Kontor

Om undersøgelsen

Undersøgelsen fandt sted på to etager på Sundbyberg Rådhus i nærheden af Stockholm.

Etagerne var stort set identiske med samme layout og møblering, og det samme antal arbejdsstationer med ansatte, der udførte samme type opgaver.

Loftet var udstyret med lydabsorbenter med Artikulationsklase 190.

151 medarbejdere deltog i undersøgelsen.

Formålet var at se, hvordan loftets egenskaber påvirker de ansattes sundhed, produktivitet og den opfattede forstyrrelse.

Og resultatet var tydeligt - et bedre lydmiljø forbedrer arbejdseffektiviteten markant:  

 • Op til 16% reduktion i opfattet forstyrrelse generelt
 • Op til 25% reduktion i opfattet forstyrrelse på tæt hold
 • Op til 21% reduktion i opfattet forstyrrelse på lang afstand
 • Op til 11% reduktion af kognitiv stress 

Reduktion af kognitiv stress fører til forbedret koncentrationskapacitet, forbedret hukommelseskapacitet, bedre beslutningstagning og gør det nemmere at tænke klart. Ovenstående tal er baseret på sammenligning af de gennemsnitlige resultater.

Et unikt set-up

Udformningen af undersøgelsen er enestående fordi:

 • Undersøgelsen er et feltstudie udført under virkelige forhold, mens de fleste andre studier af lydmiljøer udføres under kontrollerede forhold. Et feltstudie kan producere væsentligt mere troværdige resultater, da psykologiske faktorer tages med i betragtning.*
 • Undersøgelsen er baseret på et cross-over design, der involverede  to forskellige kontrolgrupper. De samme resultater blev observeret inden for begge kontrolgrupper.

Undersøgelsen blev opdelt i tre faser:

 

1. Forberedelse af lydmiljøet

I weekenden inden undersøgelsen blev lydmiljøerne på de to etager ændret uden de ansattes viden:

 • På 4. etage blev det allerede gode lydmiljø forbedret ved at installere vægabsorbenter.
 • På 5. etage blev halvdelen af loftabsorbenterne erstattet med hårde, lydreflekterende paneler med lavere lydabsorptionskapacitet.

 

 

2. Fra bedre til værre lydforhold og omvendt

Efter tre uger byttede man rundt på lydforholdene mellem etagerne i løbet af en weekend, hvor ingen af de ansatte var tilstede.

 • På 4. etage, hvor der oprindeligt var et godt lydmiljø, blev det skiftet ud med et dårligere. Vægabsorbenter blev fjernet, og loftet blev udskiftet med de hårde, reflekterende paneler.
 • På 5. etage blev lydforholdene forbedret ved at re-installere loft og vægabsorbenter af høj kvalitet.

 

3. Akustikken blev skiftet tilbage igen

Efter tre uger skiftede man tlbage igen, hvilket betød at:

 • 4. etage vendte tilbage til at have et godt lydmiljø.
 • 5. etage fik skiftet tilbage til et dårligere lydmiljø

 

Komfortafstand

Akustikken i arbejdsmiljøet blev målt af flere omgange i løbet af undersøgelsen, i henhold til ISO 3382-3. På denne måde blev medarbejdernes komfortafstand målt.

Undersøgelsen viste, at mennesker er stærkt påvirket af lydmiljøet i åbne kontorlandskaber. Omkring komfortafstand var der en klar forskel på talespredning:

Komfortafstanden blev forbedret med 35% på etagen med den bedre akustik.

 

Opfattet forstyrrelse generelt

De forbedrede lydforhold resulterede også i en væsentlig reduktion af opfattet forstyrrelse i almindelighed. Det samme mønster blev observeret på begge etager. 

Den centrale bar (T2) viser de forbedrede og de forværrede lydforhold.


 = 4. etage   = 5. etage


Forstyrrelsesniveau

Testperioder

 

Opfattet forstyrrelse på tæt hold

Undersøgelsen viste en væsentlig reduktion af forstyrrelse på tæt hold i det forbedrede lydmiljø. Det samme mønster blev observeret på begge etager, dog i forskellig grad.

Den centrale bar (T2) viser de forbedrede og de forværrede lydforhold. 


 = 4. etage   = 5. etage 


Forstyrrelsesniveau
Testperioder

 

Opfattet forstyrrelse på lang afstand

Der var en væsentlig reduktion af forstyrrelse på lang afstand i de forbedrede lydforhold.

Den centrale bar (T2) viser de forbedrede og de forværrede lydforhold.


 = 4. etage   = 5. etage 


Forstyrrelsesniveau
Testperioder

 

Opfattet kognitiv stress

Undersøgelsen viste også, at de forbedrede lydforhold førte til en væsentlig reduktion af kognitiv stress.

Den centrale bar (T2) viser de forbedrede og de forværrede lydforhold.


 = 4. etage   = 5. etage 


Forstyrrelsesniveau
Testperioder

Stressforskningsinstituttet er et nationalt videncenter med fokus på stressreaktioner, søvn og sundhed.
Instituttet er en del af Det Samfundsvidenskabelige Fakultet ved Stockholms Universitet.

Læs hele rapporten

Undersøgelsen blev gennemført i samarbejde med Stress Research Institute i Stockholm under ledelse af Aram Seddigh, PhD, på Sundbyberg Rådhus i foråret 2014. Undersøgelsens resultater blev offentliggjort i Journal of Environmental Psychology i September 2015.

Download hele rapporten på www.sciencedirect.com

 *Dr Nigel Oseland er en af verdens førende arbejdspladskonsulenter. Hans studies of psycoacoustics viser, at psykologiske faktorer har en større effekt end lyd alene.

Derfor skal lydmiljøer, og virkningen af ændringer i et rum, studeres i reelle kontormiljøer.  

Ellers risikerer undensøgelsen at mangle de faktorer, der har den stærkeste effekt.