Tæthed og opdeling - nøglen til et godt kontorlandskab

En nyere undersøgelse har vist, at private kontorer er den mindst foretrukne type arbejdsplads. Kontorlandskabet, et slags storrumskontor, viste sig at være det mest foretrukne. Det resultat overraskede Nigel Oseland, en britisk psykolog og arbejdspladskonsulent, som lavede undersøgelsen.

“Det viser, at kontorlandskaber ikke i sig selv er dårlige. Vi har gode såvel som dårlige designs af åbne kontorlandskaber.”

Expert interviews Kontor

Nigel Oseland er en stærk fortaler for ’die Bürolandschaft’ eller kontorlandskabet. Det er en arbejdsplads baseret på en åben planløsning, men som er designet som et landskab med mindre halv-private områder, nogle skillevægge inklusive beplantning, stillerum, pause-områder, osv. Undersøgelsen bekræfter hans overbevisning om kontorlandskabet.

Nigel_250px.jpg“Man kan sammenligne det med effektiv energiudnyttelse. Man kan ikke spare omkostninger bare ved at slukke for varme, ventilation og lys. Energiomkostningerne vil naturligvis være minimale, men folk vil ikke kunne arbejde effektivt, så det gør man ikke. Det, som facility manageren stræber efter, er det optimale punkt, hvor arbejdspladsen er tilpas komfortabel til at understøtte folks produktivitet til de laveste omkostninger. Man kan simpelthen ikke klemme flere mennesker ind, bare fordi der er nogle få ledige kvadratmeter. Man skal finde det optimale punkt. Og jeg er overbevist om, at kontorlandskabet er så tæt på dette punkt, som man kan komme.”

To vigtige variabler for opfattet kvalitet

Arbejdspladsdesign omfatter et spektrum med et åbent plan i den ene ende og private kontorer i den anden ende. Nigel Oseland påpeger to vigtige variabler, der er bestemmende for den opfattede kvalitet af arbejdspladsen: tæthed og opdeling.

“I årenes løb er der udgivet mange artikler i medierne, som fortæller os, hvor forfærdelige åbne kontorlandskaber er. Vi er blevet fortalt, at de ikke dur til noget som helst: de er endda giftige og gør os syge. Jeg tror, at medierne henviser til dårligt planlagte kontorlandskaber med høj tæthed og dårlig opdeling.  Undersøgelserne viser imidlertid ikke, at åbne kontorlandskaber er værre end ethvert andet miljø. Det handler i bund og grund om, hvordan det er designet med hensyn til tæthed og opdeling. Og dette er igen relateret til omkostninger.”

Problemet er, ifølge Oseland, at begrebet kontorlandskab er blevet overtaget af åbne arealer med høj tæthedsgrad med lange rækker af skriveborde, hvor kontorcheferne forsøger at klemme så mange mennesker sammen som muligt for at spare omkostninger.

format_quote

Undersøgelserne viser ikke, at åbne kontorlandskaber er værre end ethvert andet miljø.

Behov for plads

“Det, de glemmer, er, at plads er vores bedste ven. I disse pandemitider er det indlysende: vi har brug for plads for at minimere infektioner. Det samme gør sig gældende med hensyn til lyd, luftkvalitet og evnen til at fokusere og koncentrere sig – der er brug for plads. Når alt kommer til alt, handler det om tæthed og opdeling.”

Omkostninger alene er rent faktisk ikke et rationelt argument mod at investere i et differentieret arbejdspladsdesign, der er tilpasset til både ekstroverte og introverte personligheder.

“Vi skal kun bruge en forbedring på 5 % af vores præstationer til at betale for vores bygninger,” fastslår Nigel Oseland.

Ledere foretrækker fælles skriveborde

Halvdelen af respondenterne i undersøgelsen var ledere – hvilket gjorde Nigel Oseland endnu mere overrasket over de private kontorers manglende popularitet.

“Faktisk foretrækker ledere private kontorer mindst. De foretrækker agilt arbejde og deling af skriveborde, mens administration og supportpersonalet bestemt ikke synes om at dele skriveborde. De har brug for deres eget skrivebord, men de kan godt lide kontorlandskabet og private kontorer til en vis grad.”

Derimod har forskere en højere præference for det private kontor.

“De ønsker ikke et åbent plan, men accepterer til en vis grad kontorlandskaber og agilt arbejde.”

Igen foretrækkes kontorlandskabet af de fleste, uanset rolle, alder eller personlighed. De forskellige typer arbejdspladser rangerer som følger i undersøgelsen:

1) Kontorlandskabet

2) Agilt arbejde/aktivitetsbaseret design

3) Hjemmearbejde

4) Åbenplanskontor

5) Deling af skrivebord

6) Private kontorer

En bred vifte af åbenplan designs

Undersøgelsen indikerer, at det ikke giver mening at diskutere “det åbne kontor”, som om det var et koncept, der passer til alle. Idéen med kontorlandskabet omfatter en lang række forskellige designs og løsninger. Og forskellige betegnelser for kontordesign og koncepter betyder ikke nødvendigvis, at de adskiller sig fuldstændigt fra hinanden. De fleste løsninger, udover private kontorer, består til en vis grad af åbne rum.

“Men når man bliver spurgt om kontorlandskaber, tænker folk straks på den negative side af det med et hav af skriveborde uden faciliteter og skillevægge. Jeg prøver at bruge udtrykket kontorlandskab eller Bürolandschaft for at henvise til et mere organisk og blandet område, frem for et helt åbent eller lukket område.”

Leg med forskellige ord

Nigel Oseland siger, at der er en vis grad af overlap mellem de forskellige arbejdspladstyper beskrevet i undersøgelsen. Til en vis udstrækning beskriver de forskellige funktioner og aspekter i stedet for forskellige designs.

“Kontorlandskabet beskriver de fysiske aspekter ved designet, mens agilt arbejde eller aktivitetsbaseret design er forbundet med adfærd, og hvordan man arbejder. Det er til dels en måde at lege med forskellige ord på. Den aktivitetsbaserede arbejdsplads og kontorlandskabet er tillige åbenplanskontorer. Men hvis vi anvender betegnelsen åbent plan, har folk en tendens til at blive modløse. For mig er det vigtigste at kunne tilbyde folk et valg og gøre dem i stand til at arbejde der, hvor de er mest effektive.”

format_quote

Vi har set fordelene ved et agilt arbejdsmiljø og kontorlandskaber i årevis. Nu er det blevet et mere presserende spørgsmål om at føre best practice ud i livet.

Mere relevant end nogensinde før

Som forsker var Nigel Oseland bange for, at ændringen under forhold grundet coronavirus ville gøre resultaterne af undersøgelsen overflødige. Men hans konklusion er, at resultaterne er mere relevante end nogensinde før.

“At kunne tilbyde valg, fleksibilitet, hjemmearbejde og et kontorlandskab med færre personer er endnu mere kritisk i dag end dengang, da vi udførte denne undersøgelse. Jeg håber, at kontorchefer vil drage den rigtige konklusion af det faktum, at måske 40 % af personalet arbejder hjemmefra under pandemien; dette er en lejlighed til at reducere tætheden. Vi har set fordelene ved et agilt arbejdsmiljø og kontorlandskaber i årevis. Nu er det blevet et mere presserende spørgsmål om at føre best practice ud i livet.”

 

Tekst: Lars Wirtén

 


Undersøgelsen ’Personal Office Preferences’ blev udført af Nigel Oseland, Workplace Unlimited, på vegne af Herman Miller og Workplace Trends, i den første halvdel af 2019. Ca. 700 svar blev modtaget fra en base på 4.900 modtagere