10-trins vejledning for klasselokaler til specielle undervisningsbehov

Download 10-trinsvejledning for klasselokaler til specielle undervisningsbehov

Inklusion er et globalt emne i vækst. At skabe egnede miljøer til elever med særlige undervisningsbehov (SEN = Special Educational Needs) kræver i dag mere opmærksomhed.

Fra en akustisk synsvinkel er der mange følsomme lyttere, som alle kræver et godt lydmiljø:

  • alvorligt hørehæmmede
  • midlertidigt hørehæmmede
  • fremmedsprogede elever
  • elever med ADHD og autisme

I Storbritannien er man i færd med at implementere en ny standard for klasselokaler til specielle undervisningsbehov. Så hvordan opnår man det? Svaret findes i en 10-trins vejledning for akustisk design af et SEN-klasselokale udarbejdet af den britiske akustikkonsulent Adrian James. Læs den nedenfor eller download den her (pdf)

10 -trins vejledning
   for klasselokaler til specielle undervisningsbehov


 

Step 1Begræns størrelsen på lokalet. Efterklang forøges naturligt med lokalets størrelse, så store lokaler kræver mere akustikbehandling. Børn med særlige behov bør under alle omstændigheder generelt undervises i mindre klasser.

Step 2Begræns lofthøjden af samme grund som ovenfor. Ting bliver vanskeligere ved højder over 2,4 meter.

Step 3Brug som minimum kun klasse A absorberende beklædninger  – de er mest effektive og reducerer dermed det nødvendige absorptionsareal. SEN-standarden regulerer imidlertid også efterklangstiden for lave frekvenser (baslyde), så du har også brug for en eller anden form lavfrekvent absorption (se mere under punkt 5).

Step 4Brug så vidt muligt gipspladevægge, da disse giver en vis nyttig lavfrekvent absorption uden ekstra omkostninger. Den nye standard giver dig også mulighed for at medtage effekten af møbler og inventar.

Step 5Et traditionelt nedhængt loft i "klasse A" er det mest effektive, og det giver en vis lavfrekvent absorption, især hvis du lægger basabsorbenter oven på loftpladerne.

Step 6Har du ikke mulighed for et nedhængt loft, kan du overveje at montere baffler. De er meget effektive, fordi de absorberer på begge sider, men de er ikke så gode ved lave frekvenser.

Step 7 Brug vægpaneler. Uanset loftstypen vil du næsten med sikkerhed også være nødt til at bruge akustisk absorberende vægpaneler. Mindst nogle af dem skal være i ørehøjde, så de skal være robuste.

Step 8 Undersøg om klasselokalerne har særlige behov i forbindelse med energibesparelser, f.eks. specifikt designede termisk aktiverede byggesystemer (TABS). At opnå SEN-standarden for TABS-klasselokaler er vanskeligt og dyrt men ikke umuligt.

 

Step 9Brug en akustisk 3D-computermodel til designarbejdet! Traditionelle beregninger af efterklangstid ("Sabine") er ikke pålidelige i denne type lokaler.

Step 10Få hjælp af en akustikkonsulent! Det giver sig selv, at du har brug for akustikkonsulenter, som har erfaring med denne type design. Inddrag dem tidligt i forløbet for at rådgive om lokalernes størrelse og form, og sørg for at de afprøver og indkører de færdige lokaler.

 

Download infografik

 

Research/Case studier Uddannelse