5 tips til et bedre lydmiljø i skoler

“Der er meget støj på vores skole, men hvad kan vi gøre ved det?” Uanset om du er lærer på en skole, arkitekt eller akustiker, der designer en skole, så vil disse tips hjælpe dig med at opnå en bedre kvalitet og et mere inkluderende lydmiljø til læring.

5 måder at forbedre lyden i skoler

  1. Lad eleverne være forskere: Hjælp dem med at opdage, hvor vigtig lyd er
  2. Tilskynd til respektful interaktion: Sænk støjen fra elever
  3. Mål akustikken regelmæssigt for at forbedre den
  4. Prioriter kvalitet: Vælg "klasse A" akustiske materialer
  5. Lige muligheder: Design klasselokaler til læring med lige muligheder for alle

1. Gå i dybden hvor du er: Lad børnene udføre undersøgelserne!

Klasselokaler kan være støjfyldte af mange årsager: trafik udenfor, ventilation, projektorer, hårde og reflekterende overflader, for blot at nævne nogle få. Men størstedelen af støjen stammer fra børnene selv. Et godt sted at starte med at skabe et godt undervisningsmiljø er at lade eleverne forstå, hvad lyd er, hvordan lyd påvirker dem og deres klassekammerater, og hvorfor et højt lydniveau bør forhindres. Undervis dem om lyd i naturfagstimerne, hvordan vores kroppe reagerer på lyd, og om vigtigheden af inklusion i samfundsfag.

2. Adfærdsstyring: Tilskynd til respektfuld interaktion!

Strategier for konfliktløsning og adfærdsstyring kan hjælpe lærerne med at reducere støj og gøre deres klasselokale til et mere produktivt læringsmiljø. For eksempel har international forskning vist, at PAX Good Behaviour Game kan være en effektiv værktøjskasse til at fremme en bedre adfærd i klasselokalerne. Et af værktøjerne er PAXs stemmespil, hvor lærerne anvender håndtegn til at guide klassen frem til det rette lydniveau for hver enkelt aktivitet.

3. Find forskellen: Mål akustikken!

Uanset hvad støjproblemet er, så er første skridt altid at måle akustikken. Mange skolebygninger er gamle og giver ekko. Det kan forårsage, at lydniveauet stiger, da børnene er nødt til at overdøve hinanden for at blive hørt. Alle skoler bør have personale og procedurer til at identificere de lokaler, der bør forbedres. Akustikmålinger bør udføres regelmæssigt for at sikre, at alle klasselokaler efterlever de nationale retningslinjer.

4. Byg broer: Gå ikke på kompromis med kvaliteten!

En fællesnævner for klasselokaler med et godt lydmiljø er akustiklofter og vægabsorbenter af høj kvalitet. Sådanne simple renoveringer har en stor indvirkning på børnenes og lærernes helbred, trivsel og læringsevne. Man skal derfor altid sørge for at vælge akustikmaterialer med en absorptionskvalitet på = 0,9 eller højere – også kaldet klasse A. Andre kvalitetselementer bør også tages med i betragtning, inklusive indeklima, brandsikkerhed og bæredygtighed. Vælg altid produkter med miljøvaredeklaration (EPD) og Health Product Declarations (HPD).

5. Lige muligheder: Brug Universal Design for Learning som vejledning!

Dårlig akustik på skoler forstyrrer børns læring og forårsager stress. Børn med særlige uddannelsesmæssige behov lider mest under støj. Dette omfatter børn med nedsat hørelse, ADHD, børn der ligger inden for det autistiske spektrum, eller som ikke undervises på deres modersmål. Klasselokaler bør designes til at give alle elever de samme muligheder for at få succes. Et godt råd er at anvende Universal Design for Learning (UDL) som en vejledning. UDL er en teoretisk struktur, som antager, at barriererne for læring ligger i miljøets design, og ikke hos barnet. Man skal sikre sig, at støjniveauet i tomme klasselokaler ikke er højere end 30 dB, i henhold til WHOs anbefalinger for børn med særlige uddannelsesmæssige behov. Klasselokaler, der overholder WHOs støjanbefalinger for elever med særlige uddannelsesmæssige behov, er gode klasselokaler for alle elever.