Tydelig kommunikation i Lübeck

Patienternes liv afhænger af medarbejdernes dygtighed og koncentration på akutmodtagelsen. Tydelig, præcis kommunikation er uvurderlig, så Universitetshospitalet Schleswig-Holstein i Lübeck besluttede at skabe de optimale betingelser.
Sundhedssektor
Dr Sebastian Wolfrum

Dr Sebastian Wolfrum fra Universitetshospitalet Schleswig-Holstein.

”Resultatet var et utroligt stille arbejdsmiljø, der understøtter og forbedrer det arbejde, som vores læger og sygeplejesker udfører,” siger Dr. Sebastian Wolfrum.

Som medicinsk direktør for den tværfaglige akutmodtagelse ved Universitetshospitalet Schleswig-Holstein i Lübeck er han yderst tilfreds med den nye afdeling. Den midlertidige løsning – en modultilbygning – vil efterhånden blive afløst af en ny hovedbygning, der rummer akutmodtagelsen.

I mellemtiden er der blevet bygget en hel ekstra afdeling på øverste etage af den midlertidige bygning, som blev opført på kun seks måneder og er fuldt demonterbar.

Selv om det er en kortsigtet løsning, har arkitekterne, sundhedspersonalet og patientrepræsentanterne vurderet lydmiljøet som en væsentlig faktor ved planlægning af bygningen.

”Behovet for stilhed og afskærmethed viste sig hurtigt at være en af de vigtigste designfaktorer,” siger Sebastian Wolfrum. Derfor er hele akutmodtagelsen blevet akustisk optimeret inklusive de afdelinger, hvor patienterne venter på yderligere behandling eller prøvetagning.

format_quote

Der er ikke råd til forstyrrelser eller misforståelser her. Hvis der er blot ét svagt led i kæden, kan hele processen nemt løbe af sporet.

 

Det at arbejde på en akutmodtagelse kræver, at hele teamet er i stand til at holde mange bolde i luften samtidigt. Når en patient ankommer, ligger fokus på at stille en korrekt diagnose og lægge en behandlingsplan. Medicinering, overvågning og håndtering af angst og sorg indgår også i ligningen. Sundhedspersonalet skal være opmærksomme på eventuelle ændringer i en patients tilstand, samtidig med at de rådgiver og hjælper familiemedlemmer og pårørende.

”I denne stressende, krævende situation skal vi være i stand til at kommunikere på en præcis og letfattelig måde, således at diagnosticeringen og behandlingen forløber så effektivt og hurtigt som muligt,” siger Sebastian Wolfrum. ”Det er helt afgørende – der er ikke råd til forstyrrelser eller misforståelser her. Hvis der er blot ét svagt led i kæden, kan hele processen nemt løbe af sporet.” 

Et besøg i akutmodtagelsen er en skræmmende oplevelse for de fleste patienter, som hyppigt indebærer masser af smerter og angst.

”Jo mere vi kan undgå unødvendige stresskilder, desto bedre er det for patienterne, deres familiemedlemmer og gæster. Støj kan være en kilde til bekymring, især når du ikke ved, hvad det er. Støj forstyrrer søvnen, og søvn er helt afgørende for at patienterne skal komme sig. Ved at reducere forstyrrelser fremmer vi helingen og forbedrer arbejdskvaliteten,” siger Sebastian Wolfrum. 

En serie af undersøgelser har vist, at et optimalt arbejdsmiljø forbedrer både arbejdskvaliteten og de enkelte medarbejderes effektivitet. Støj nævnes konstant som den største forstyrrende enkeltfaktor i forbindelse med arbejdsopgaver, som kræver koncentration og kommunikation. 

En britisk undersøgelse har vist, at over 80 procent af kommunikationen i en akutmodtagelse foregår ansigt til ansigt eller over telefonen. Hvis arbejdsgangene på akutmodtagelsen forstyrres eller påvirkes af unødvendig støj, stiger risikoen for fejl.

”På den nye afdeling holdes unødvendige forstyrrelser og stressbelastninger under kontrol. Det gør det lettere at kommunikere klart og tydeligt, og det forbedrer patientsikkerhed og trivsel. Dermed bliver vores arbejde meget enklere, hvilket samtidig er til gavn for patienterne.” 

Ifølge Sebastian Wolfrum bør man ikke undervurdere de psykosociale fordele for personalet i akutmodtagelsen. Holdånd og loyalitet er vigtige faktorer i den forbindelse.

”Jo færre ressourcer vi behøver at anvende på teamrelaterede uenigheder, desto mere kapacitet har vi til at behandle patienterne. Udvikling er en integreret del af lægegerningen, og derfor bør udvikling også integreres i udformningen af de arbejdspladser, hvor lægegerningen udøves. Løbende udvikling med henblik på at skabe optimale arbejds- og helingsmiljøer bør være noget, vi alle efterstræber.”

 

Fotos: Hans Georg Esch