WELL certificering: Lena cykler ved sin arbejdsstation på sit ‘kaffekontor'

Da ejendomsselskabet Castellum planlagde at renovere deres regionskontor i Stockholm, var målsætningen at designe en fremragende arbejdsplads: et kontor, der ville forbedre medarbejdernes trivsel og arbejdsindsats. Af denne grund valgte Castellum at blive den første svenske arbejdsplads til at opnå certificering med Well Building Standard, en relativt ny standard med fokus på sundhed og trivsel.

Et par gader væk fra Stockholms hovedbanegård, ved siden af et virvar af jernbanelinjer, ligger en kileformet bygning inspireret af den berømte Flatiron Building i New York. Den er ikke blot inspireret af bygningen, men har også helt åbenlyst lånt dens navn. Men de fleste af lighederne stopper ved bygningens form. Flat Iron Building i Stockholm består af to dele, og bygningens smalle ende domineres af store glaspartier. De to bygningsblokke er adskilt af et åbent afsnit i gadeplan, der anvendes som et fællestorv, men er forbundet i en underetage.

Castellum regionskontor

Castellums regionskontor er beliggende i hovedbygningen. Eller ‘hovedskibet’ for at anvende et maritimt udtryk. Dette er en passende metafor, da bygningen, lige som den tilstødende jernbane, ligger ved vandet langs Klara Strand ud til den lille bugt ved Mälaren, hvor den svenske hovedstad ligger.

Værdifuld erfaring til andre projekter

Bygningen, som blev opført i 2008, har fået tildelt Leed Guld-certificering, tillige med Sølv-certificering fra Sweden Green Building Council (Miljöbyggnad). Bygningen blev tilføjet til Castellums portefølje, da Castellum købte ejendomsselskabet Norrporten i 2016. Kort derefter besluttede Castellum sig for at flytte sit regionskontor ind i ‘Flat Iron’, hvor Norrportens kontor allerede var placeret. Castellum ønskede at gå et skridt videre ved også at fokusere på de mere bløde værdier end dem i de traditionelle certificeringer.

“Vi besluttede os for at renovere hele etagen radikalt. Vi var allerede begyndt at kigge på Well-standarden i andre projekter. At bruge standarden til vores eget kontor i Stockholm var en lejlighed til at lære mere om processen og de fordele, som den giver og til at få erfaringer, som vi kan tage med os til andre projekter,” siger Robert Carlsson, Sustainability Manager, Castellum, Region Nordstockholm.

Aktivitetsbaseret på tre områder

Det nye aktivitetsbaserede kontor stod klar i sommeren 2017. Det indeholder tre områder:

 • Fællesarealer med plads til bevægelse, samarbejde, kreativitet og diskussion.
 • Stille områder til koncentreret, individuelt arbejde.
 • Et mere traditionelt åbent kontorlandskab.

Der er også konferencelokaler og telefonkabiner.

“Der er noget for praktisk talt alle, afhængigt af hvordan du gerne vil arbejde. Da jeg rejser meget og har mit kontor med i tasken, synes jeg, at det er en rigtig god løsning,” siger Robert.

Well's 7 koncepter

Well (version 1) er baseret på 7 koncepter (eller aspekter): luft, vand, ernæring, lys, fitness, komfort og sind. Disse aspekter omfatter hårde værdier, som f.eks. valg af byggematerialer, men fokus ligger på de mennesker, som skal arbejde i bygningen. Denne tilgang er stærkt afspejlet i de forskellige valgfri krav, som Castellum har valgt, f.eks.:

 • regelmæssige foredrag relateret til sundhed og trivsel,
 • aktive arbejdsstationer, f.eks. adgang til skrivebordscykler,
 • et cykellokale med værktøj til cykelpendlere,
 • firmaabonnement på forskellige sundhedsmagasiner.

“Well er et fremragende supplement til miljøcertificering. Jeg kan dog ikke se, hvordan det skulle kunne erstatte for eksempel Leed, da man så ville gå glip af visse aspekter såsom energieffektivitet.”

Udover de synlige faktorer, der påvirker sundhed og trivsel, er der også usynlige faktorer, som f.eks. luftforurening. Well-certificering håndterer dette ved at stille krav om at bruge produkter, der udleder et lavt kemikalie- og partikelniveau.

Ecophon Master™ A er anvendt i dette projekt. Læs hvordan produktet bidrager til Well-certificeringen sidst i artiklen.

Lille indsats giver stor gevinst

Kontorkoordinator Lena Nanberg arbejder i receptionen. Hun tror på, at små tiltag, som f.eks. at sætte blomster, planter, frugt og sundhedsmagasiner frem, gør meget til at forbedre komfort og trivsel. Nogle gange anvender hun en skrivebordscykel for at øge sin blodcirkulation. Og hun forsøger altid at deltage i de wellness-aktiviteter, der regelmæssigt arrangeres, f.eks. løb, yoga og foredrag om emner som f.eks. mental sundhed.

“Hvis firmaet ikke tilbød disse ting, så ville jeg ikke få lavet nogen fitnessaktiviteter. Der er så meget andet i livet, der optager din tid. Det her gør det nemt at være aktiv. Det er vigtigt, da vi sidder så meget,” siger Lena.

Well stiller høje krav til lyd-, lys- og luftforhold inde i bygningen. Indeklima, varme og køling kan styres i flere zoner end i en traditionel bygning. Lysstyring er også teknisk avanceret. Belysningen skal opretholde specifikke lux-værdier og have forskellige karakteristika i løbet af arbejdsdagen.

“Belysningen følger døgnrytmen. Den er lidt mere blå om morgenen og bliver mere hvid, efterhånden som dagen skrider frem. Belysning er ikke noget, som vi plejer at lægge mærke til, og det er præcis, sådan det skal være,” siger Robert.

En holistisk tilgang til lydmiljøet

Når det drejer sig om akustik, er der monteret effektive lydabsorbenter i loftet, som er det område, der absorberer mest lyd. For yderligere at forstærke effekten er der vægabsorbenter og skærme ved siden af arbejdsstationerne. Der er også absorberende møbler og gulve, samt belysning, som også absorberer lyd. For at neutralisere støjforstyrrelser i det kombinerede receptions-, fælles- og arbejdsområde, som kærligt omtales som ’kaffekontoret’, tilføres der rent faktisk lyde i form af musik.

'Kaffekontoret'

“Mærkeligt nok synes jeg, at der er mere stille i kaffekontoret, selvom der er musik og føres samtaler. Måske er det bare min fantasi, men jeg tror, at musik har en beroligende effekt,” siger erhvervsejendomsforvalter Özlem Balevi. Hun føler, at det aktivitetsbaserede koncept fungerer rigtig godt.

“Der er ikke to dage, der er ens. Hvis jeg har behov for at fokusere fuldt ud på en opgave, sætter jeg mig i et stille lokale. Men jeg bliver generelt ikke forstyrret af omgivende støj. Samlet set synes jeg, at vi har et godt lydmiljø, også i den åbne del af kontoret.”

Rimelige og forsvarlige omkostninger

At opnå en Well-certificering indebærer uundgåeligt ekstra omkostninger. Robert påpeger, at det ikke primært er det arbejde, der kræves for at opnå certificeringen, som øger omkostningerne. Det er certificeringsgebyret og behovet for en speciel konsulent. Han understreger dog, at omkostningerne er rimelige og forsvarlige i forhold til fordelene. Ifølge World Green Building Council udgør en virksomheds personale 90% af omkostningerne. I lyset af dette øger investeringer, som forbedrer personalets trivsel, virksomhedens overskud – hvilket igen booster produktiviteten.

“Vi er tillige underlagt tredjepartsrevision, hvilket klart bekræfter, at vi opfylder kravene. Det beviser, at vi er gået hele vejen. Og frem for alt har vi nu et kontor, der er fantastisk at arbejde i.”

Efter Roberts mening er Well lettere at arbejde med end andre standarder.

“Der er ikke så meget dokumentation. Frem for alt er der større fokus på måling og resultater end på beregning.”

format_quote

Vi ser en enorm værdi i at fokusere på sundhed og trivsel på vores arbejdspladser.

Tildelt Guld

Well har tre certificeringsniveauer: Sølv, Guld og Platin. Castellum stilede efter Guld – og opnåede det. Det faktum, at bygningen allerede havde en Leed Guld-certificering, var et stort plus.

“Bygningen levede op til høje bæredygtighedsstandarder, så vi havde en fordel allerede fra starten. Det kan være sværere at opnå Well-certificering for en ældre bygning.”

Baseret på sine erfaringer fra Stockholm-kontoret vil Castellum nu arbejde med Well i alle sine nye byggeprojekter. Virksomheden har p.t. 7 projekter i gang, hvor man kigger på Well.

“Vi er af den mening, at vi også kan anvende aspekter af Well i mindre projekter uden at gå hele vejen med en certificering. Vi ser en enorm værdi i at fokusere på sundhed og trivsel på vores arbejdspladser,” siger Robert.

 

 

Text: Lars Wirtén

Hvad er Well?

Well er den mest omfattende bygningscertificering med fokus på sundhed og trivsel, og administreres af International Well Building Institute. Certificeringen tager højde for både sociale og fysiske forhold for at forbedre menneskers helbred og trivsel.

Well erstatter ikke miljøcertificeringer så som Leed og Breeam, men skal ses som en supplerende certificering.

Alle typer bygninger og aktiviteter kan certificeres, som f.eks. kontorer, boliger, restauranter, hospitaler, mv. Dele af bygninger kan også certificeres, f.eks. en enkelt etage.

Well v2 certificering (version 2) behandler 10 grundlæggende koncepter:

 • Luft
 • Vand
 • Ernæring
 • Belysning
 • Bevægelse
 • Termisk komfort
 • Lyd
 • Materialer
 • Sind
 • Fællesskab

*I 2018 blev yderligere tre koncepter føjet til de oprindelige syv: akustik, materialer og fælesskab. Som følge heraf er der nu to versioner af certificeringen: Well v2 og Well v2.

Well certificering har tre niveauer: Sølv,Guld og Platin.

Kilde: Sue Clark, Director of International Programs, Sweden Green Building Council.

 

Hvordan Ecophon Master™ A hjælper med at opfylkde kravene til Well v1 Certificering

Ecophon Master™ A bidrager til tre ud af de 7 koncepter, der tages i betragtning til Well v1 Certificering: Luft, Lys og Komfort. Hvert koncept omfatter forskellige krav, som skal opfyldes for at opnå et bestemt certificeringsniveau. Nedenstående opsummering viser hvilke af disse krav, der opfyldes af Ecophon Master A. Se mere om de specifikke krav på Wellcertified

Luft: Ecophon Master A har minimal udledning, så den bidrager til et sundt indeklima (Krav: 01 – Indeklimastandard, 04 – VOC-reduktion, 25 – Reduktion af giftige materialer).

Lys: Ecophon Master A bidrager gennem sit overfladedesign til et sundt lysmiljø med en lysrefleksionsværdi på 85% eller mere (Krav: 59 – Overfladedesign).

Komfort: Ecophon Master A bidrager til et godt akustisk miljø takket være en kort efterklangstid, høj taleklarhed og minimal lydforplantning (Krav: 78 – Efterklangstid, 80 – Lydreducerende overflader).