Lydtryksniveau

Lydtryk, eller lydtryksniveau, er resultatet af trykvariationer i luften skabt af lydbølger. Det laveste lydtryk, som kan høres af det menneskelige øre, kaldes høregrænsen, og det højeste, som kan udholdes, er kendt som smertegrænsen. Smertegrænsen er en million gange større end høregrænsen.
 
For at undgå at generere tal i sådan et langt interval, anvendes en logaritmisk skala udtrykt i decibel (dB). Her er det laveste lydtrykniveau 0 dB (høregrænsen), mens smertegrænseværdien er ca. 120 dB. 
 
Hvis værdierne lægges sammen i en logaritmisk skala, afviger resultatet fra det på en lineær skala. Hvis to lydkilder med samme lydtryk udsendes samtidigt på samme sted, fordobles lydtrykket, hvilket svarer til en stigning på 3 decibel - på den logaritmiske skala.  Det dobbelte af 60 dB er altså ikke 120 dB, men 63 dB.

Eksempler på lydtryk

1 dB – En mygs vinger på nært hold

20 dB – Baggrundsstøjniveauet udendørs på en stille dag.

25 dB - Hvisken

30 dB – Baggrundsstøj i et stille soveværelse i midtbyer

35 dB – Anbefalet maksimum for støjniveauer på hospitaler

45 dB – Anbefalet maksimum for støjniveau i et åbent kontormiljø.

50 dB – Gennemsnitlig mandlig stemme på 10 meters afstand

58 dB – Det typiske baggrundsstøjniveau i åbne kontormiljøer

60 dB – Det typiske baggrundsstøjniveau på hospitaler

70 dB – Gennemsnitlige baggrunds støjniveau i akutafdelinger og på operationsstuer på hospitaler

80 dB – En stærkt trafikeret vej

105 dB - Udskæring af metalplader på 10 meters afstand

110 dB - Live rockkoncert

120 dB - Fire-motorers jetfly på 100 meters afstand (smertegrænsen)

125 dB - En ballon sprængt på 1 meters afstand

140 dB - En riffel på nært hold