Ecophon Akustikguiden

Hvad siger reglerne om akustik i forskellige slags byggerier, og hvordan skaber man det bedst mulige akustiske indeklima? Ecophons Akustikguiden er den  definitive håndbog, som giver overblik over Bygningsreglementet 2018.

Ecophons Akustikguiden giver overblik over alle de krav, Bygningsreglementet 2018 stiller til akustik i forskellige typer af byggeri. Bogen er først og fremmest et praktisk opslagsværk rettet mod arkitekter, rådgivende ingeniører, bygningskonstruktører og entreprenører. Men også bygherrer, akustikere og alle andre med interesse for akustik kan få glæde af denne håndbog. 

Akustikguiden gør det nemt og hurtigt at finde frem til, hvilke regler der gælder, uden at du skal sætte dig ind i hele Bygningsreglementet. Akustikguiden er kort sagt det enkle redskab, som mange fagfolk i byggebranchen har manglet.

Akustikguide 400x300.jpg

Forhindrer unødige udgifter

Med Akustikguiden ønsker Ecophon også at medvirke til at forhindre unødige ekstraudgifter i forbindelse med renovering og nybyggeri. På trods af, at Bygningsreglementet anfører klare grænseværdier for rumakustik, sker det ofte, at det færdige byggeri ikke lever op til kravene. Og det er dyrt og svært at rette op på en bygning med forfejlet akustik. 

Derfor rummer Akustikguiden også en beskrivelse af hver rumtype, og du får anbefalinger til, hvordan du kan designe et godt lydmiljø i lige netop den bygning, du arbejder med. Her kan du læse om akustiske parametre, designmuligheder, psykoakustik og ikke mindst den gode akustiks betydning for trivsel i bygninger. 

Opbygget med faneblade

Akustikguiden er omfattende men nem at finde rundt i. Den er overskueligt opbygget med faneblade, så du nemt kan slå det segment eller emne op, som du har brug for at søge viden om – hvad enten du vil undersøge reglerne for skoler, kontorer, uddannelsesinstitutioner, daginstitutioner eller hospitaler. 

Hvis du for eksempel tager fat i fanebladet om ”Hospitaler” og vender den første side til dette segment, får du, for en halv snes forskellige rumtyper, både en beskrivelse af rummet, en beskrivelse af myndighedskrav i henhold til BR 18 og et kommentarfelt med anbefalinger. Det hele er sat op systematisk og overskueligt.

Akustisk design pyra.jpg

Design af rum kan anskues som en pyramide inddelt i fire niveauer. Pyramidens nederste niveau er det vigtigste og mest grundlæggende. Hvert overliggende niveau bliver mindre vigtigt og mere ineffektivt, hvis niveauerne under ikke er tilgodeset.

 

Akustikguiden kan downloades i pdf-format her>>. Den udleveres også i en trykt udgave med praktisk spiralryg. Henvend dig til din Ecophon-konsulent, hvis du ønsker den trykte udgave, - eller bestil den her:  info@ecophon.dk.

God læsning!