Frithængende akustikplader

Anvendelse af frithængende akustikflåder eller baffler giver fleksibilitet og løser en række akustiske problemer.

 

 

I store, støjende miljøer, som åbenplan områder, restauranter, shoppingcentre osv., kan akustiske flåder monteres tæt ved arbejdsområder eller andre lokationer, hvor akustiske tiltag er nødvendige for at opnå passende forhold for kommunikation, koncentration eller helbredelse. Sådanne områder kan for eksempel være receptions- og informationsdiske eller buffetområder, der findes i store, støjende miljøer.

På lokationer, hvor der af forskellige grunde ikke kan anvendes et heldækkende akustikloft, eksempelvis hvor temperaturen reguleres i betonloftet (concrete core activation/TABS), eller hvor der er store områder med glas, er lydabsorberende akustikflåder en måde at skabe et acceptabelt akustisk miljø. De lydabsorberende flåder kan designes som baffler eller horisontale nedhængte akustikenheder.

Absorberende akustikflåder kan også anvendes i miljøer, hvor et heldækkende akustikloft ikke giver nok lydabsorption. Ved at supplere med nedhængte horisontale akustikbaffler forbedres det akustiske miljø med en reduktion af lydniveauet og minimering af lydforplantning.

Rundt om en frithængende akustikflåde er den akustiske effekt manifesteret som:

  • Reduktion af støjen i nærheden af de frithængende akustikflåder
  • Øget taleforståelighed og C50
  • Kortere efterklangstid (ET)
  • Øget retningsbestemt hørelse

I åbenplan miljøer kan frithængende akustikenheder anvendes som et supplement til det akustiske heldækkende loft. Installation af frithængende loftflåder over arbejdsstationer vil, foruden de virkninger der er listet ovenfor, reducere forplantning af lyd over store afstande og dermed bidrage til forøget privatsfære mellem arbejdende grupper.

De subjektive oplevelser af frithængende akustikflåder er:

  • Øget tale- og hørekomfort
  • Reduceret stress og stressrelaterede symptomer
  • Mindre vokal anstrengelse
  • Lettere at koncentrere sig

De steder, hvor frithængende akustikflåder anvendes som enkelt-enheder over arbejdsstationer, bør absorbenterne monteres så tæt på arbejdsstationen som muligt, så den beskyttende effekt øges. Den frithængende akustikflåde bør dække arbejdsområdet, gerne med et lille overlap.

Høj installation

Lav installation

Frithængende akustiske flåder som supplement

Når man anvender frithængende akustiske flåder som et supplement til det akustiske heldækkende loft, er det ofte bedre at dele den frithængende loftflåde op i mindre felter og placere disse i hele loftarealet, end at anvende større frithængende akustikflåder bestemte steder i loftet. Inddeling i mindre felter vil forstærke diffraktionseffekten og give et mere diffust lydfelt.

Hvis en arbejdsstation er i nærheden af reflekterende vægge, anbefales det at anvende vægabsorbenter som et supplement til de frithængende akustikflåder.

Frithængende enheder forøger evnen til at lokalisere lydkilder i nærheden af arbejdsstationen. Dette vil forøge følelsen af kontrol og give et mindre stressfyldt miljø.