Planlægning af god rumakustik

Det er vigtigt at specificere dine krav til den rumakustiske kvalitet tidligt i byggeprocessen. Akustik er på den ene eller anden måde direkte eller inddirekte repræsenteret i arbejdsmiljølovgivning, bygningsregulativer, guidelines og standarder. Det kan være, at du skal stille skrappere krav end de der officielt er dikteret i standarder og regulativer. At stille skrappe og velovervejede rumakustiske krav behøver ikke at betyde yderligere omkostninger. 

Det kan være et smart træk at tilføre flere relevante rumakustiske beskrivende faktorer for at specificere kravene, og sikre et godt miljø for slutbrugerne. For tiden fokuserer bygningsregulativerne næsten udelukkende på den rumakustiske faktor efterklangstid i sammenhæng med rummets efterklang. Det er vigtigt at tage højde for, at rumakustisk komfort ikke kun betyder en bestemt efterklangstid.
 
Afhængig af hvad der skal foregå i lokalerne, kan det være nødvendigt, at de rumakustiske egenskaber, såsom lydniveau, efterklang eller taleklarhed, prioriteres forskelligt. Skal lydniveauerne være lave? Skal tale være klart forståelig? Er et rum fuld af efterklang en fordel eller en ulempe for aktiviteten? Bør forplantning af lyd undgås, specielt i store åbne rum? Disse er spørgsmål, der bør besvares, når kravene bliver specificeret tidligt i byggeprocessen. For ikke hele tiden at skulle genopfinde hjulet, og for at kunne formulere de ideelle krav for dig og dine slutbrugere, kan det være en god idé at formulere din egen lydpolitik.