Åbenplan områder

 
For at skabe et godt lydmiljø i åbenplan områder er det nødvendigt at overveje både:
Det er også vigtigt at overveje, hvordan den akustiske planlægning påvirker forplantningen af lyd.
 

Tale er den mest forstyrrende faktor i åbenplan områder

Den største faktor for forstyrrelse i et åbenplan område er som regel tale. Det er derfor vigtigt, at personer, der skal kommunikere, sidder tæt på hinanden, mens forskellige arbejdsgrupper samtidigt er tilstrækkeligt adskilt akustisk, så de ikke forstyrrer hinanden.
  
Den akustiske planlægning af et åbenplan område kræver, at en række beskrivende faktorer tages til overvejelse, så som
  • placering af arbejdsstationer
  • valg af absorberende loft
  • indretning (møblering, skærme, vægabsorbenter)
  • stilleområder
  • gulvoverflade
  • arbejdsmetoder og tekniske hjælpemidler
  • baggrundsstøj
For overhovedet at opnå acceptable akustiske forhold i åbenplan områder, er et lydabsorberende loft en nødvendighed. Loftet skal have en høj absorptionsfaktor og skal installeres så lavt som muligt, for at have den bedst mulige effekt.
The ceiling reduce SPL and increase the rate of SPL decrease over distance.
Figuren viser, at loftet reducerer lydniveauet og øger raten med hvilken lydniveauet aftager over afstand. Dette betyder også, at afstanden mellem arbejdsstationer, for at opnå et acceptabelt niveau af eksempelvis tale, der ikke forstyrrer eller distraherer, vil være kortere.  
 
Karakterisering af lydforplantning

For at karaktisere lydforplantning er der faktorer, der beskriver hvor meget lyd der forsvinder per dobbelte afstand. Den faktor, der er benævnt DL2 og målt i dB, angiver hældningsgraden på lydforplantningskurven. En anden faktor benævnt DLf også målt i dB angiver, hvordan lydniveauet på en bestemt afstand opfører sig i forhold til lydniveauet ved samme afstand i et frit lydmiljø; eksempelvis uden reflekterende genstande. Ved at øge DL2 værdien og samtidig reducere DLf værdien, vil afstanden til det sted, hvor lydniveauet ikke længere forstyrrer (distraherer), være kortere.  

DL2

 
 


DLf

 

 Artikulationsklasse
Articulation Class
Udover at reducere lydniveauet og øge reduceringen af det lydniveau, der indtræffer over afstand, vil et absorberende loft forbedre funktionen af skærme og anden afskærmende indretning. Graden, med hvilken loftet forbedrer effekten af skærme, kan klassificeres i en AC værdi (Artikulations Class). AC værdien er afgjort i henhold til ASTM E 1110 (2001). For et kontorloft bør AC værdien være mindst 180.