Lydabsorptionsklasser

Lydabsorptionsklasser

1. Absorptionsklasse A 
2. Absorptionsklasse B
3. Absorptionsklasse C
4. Absorptionsklasse D

 

5. Absorptionsklasse E
6. Uklassificeret
7. Frekvens Hz
8. αp Praktisk absorptionsfaktor

Absorptionsdiagrammerne her viser den praktiske lydabsorptionskoefficient, αp i henhold til den internationale standard EN ISO 11654.

Den samme standard definerer lydabsorptionens enkelte værdi, αw, og lydabsorptionsklasserne, som angives for produkterne i denne udgivelse.

 

Absorptionsklasserne er betegnet A-E, hvor absorptionsklasse A har den højeste lydabsorption. En total konstruktionshøjde på systemet (tkh) skal altid angives for en given absorptionsklasse. 

ASTM standarden C 423 specificerer to forskellige værdier, NRC (Noise Reduction Coefficient) og SAA (Sound Absorption Average).

Begge værdier er beregnet som et gennemsnit af frekvensværdierne (250-2000 Hz henholdsvis 200-2500 Hz).

 
Total konstruktionshøjde (tkh)

1. Rumoverflade
2. Min. total konstruktionshøjde (tkh)
3. Lydabsorbent

Alle typer lydabsorptionsværdier og kurver skal  ledsages af tal, der angiver en total konstruktionshøjde (tkh).

Lydabsorptionstal uden tilsvarende tkh, er utilstrækkelige og kan ikke anvendes til sammenligning.

 

BEMÆRK:


De angivne absorptionskoefficienter, såvel som brandegenskaberne, bliver forringet i forbindelse med maling.