Efterklang

Efterklang er det mest grundlæggende akustiske element og betegner den tid, som lydbølgerne får lov til at reflektere frem og tilbage i et rum. Den mest ekstreme udgave af efterklang er ekko. Efterklangen har både en bestemt tid og bestemt klang, der afhænger af rummets størrelse, form, antallet af objekter og typen af overflader mv.

Det er ikke mindst efterklangen, der gør, at de fleste af os selv med bind for øjnene vil have en fornemmelse af det rum, vi er i.

Et umøbleret rum med hårde overflader, som f.eks. en kirke, har en længere efterklangstid end en velmøbleret stue.

 

 

Lang efterklang

 

Kort efterklang