Efterklangstid

Reverberation Time. Room acoustic descriptors.

Efterklangstiden er typisk defineret, som den tid det tager for lyden at aftage med 60 dB. For at afgøre længden af denne tid anvendes forskellige dele af efterklangskurven.

T20 og T30 kaldes normalt "sene efterklangstider", da de måles på den senere del af kurven. EDT kaldes "tidlig efterklang" og vurderes bedre at afspejle, hvordan vi opfatter rumklang i et lokale. 

Når man måler Early Decay Time (EDT), anvendes et interval på 10 dB. Ved T20, anvendes et interval på 20 db. Når man afgør T20, starter evalueringen ikke før, lydniveauet er faldet med 5 dB. Ved T30, anvendes et interval på 30 dB og også her starter evalueringen efter lydniveauet er faldet med 5 dB.

Hvis efterklangskurven er lige vil EDT, T20 , T30, alle give den samme værdi. I praksis er efterklangskurven ikke lige (stiplet linie) hvilket betyder, at faktorerne vil variere.

Opfattet egenskab
Objektiv beskrivende faktor
Betegnelse
Enhed
Forklaring
Standard
Efterklangstid
Måler hastighed hvormed lyd aftager i et rum.