Lydforplantning

Lydniveauet aftager efterhånden som afstanden til lydkilden øges. Udformningen af rummet (form, indretning, overflade finish etc.) påvirker det omfang, hvormed lydniveauet falder sammen med afstanden.

 

Tale ved 1 meters afstand

 

Tale ved 4 meters afstand

 

Tale ved 8 meters afstand

 

For at karakterisere forplantningen af lyd, er der et parameter, der beskriver omfanget hvormed lyden aftager, når afstanden fordobles. Dette parameter, betegnet D2,S og målt i dB, afgør hældningen af lydforplantningskurven.

Et andet parameter er det A-vægtede lydtrykniveau på tale ved 4 meters afstand, Lp,A,S,4m også målt i dB, som viser, hvor højt taleniveauet er ved 4 meters afstand fra lydkilden.

 
Målene for gode akustikforhold i storrums-kontorer er, ifølge ISO3382-3, D2,S ≥ 7 dB, Lp,A,S,4 m ≤ 48 dB.

Articulation Class

Komfortafstand rc

Udover parametrene i ISO 3382-3, kan komfortafstanden (rc) beregnes. Komfortafstand svarer til den afstand, hvor lydtrykniveauet falder til et foruddefineret acceptabelt komfortniveau (Lc). Det anbefales at se, hvornår niveauet er faldet med 10 dB på et typisk taleniveau i et storrums-kontor på 1 meters afstand til taleren. Når man kender parametrene  D2S og Lp, A, S, 4 m findes komfortafstand således:

 rc = 4x10 0.3(Lp,A,S,4m - Lc / D2,S

 

Hvis talekomfortniveauet Lc er 48 dB(A), altså10 dB under et typisk taleniveau i et storrums-kontor, som er 58 dB(A) ved 1 meters afstand, så er afstandskomfort lig med 4 meter. Et 10 dB fald i lydtrykniveauet svarer omtrent til en halvering af den subjektivt opfattede lydstyrke.

 

 

Artikulationsklasse AC er en klassificering af nedhængte lofter i forhold til deres evne til at bidrage til den akustiske privathed mellem arbejdsstationer. Denne metode giver målinger af de lydreflekterende egenskaber af loftet sammen med skærme. Jo højere et lofts AC værdi, jo mere effektivt vil det være at reducere lydforplantningen.
 
Opfattet
egenskab 
 Objektiv
beskrivelse
Betegnelse  Enhed  Forklaring  Standard 
Afstandsdæmpning

Hastigheden af udfasning af lydtryk pr. dobbelt afstand.
Rumligt faldrate på A-vægtet SPL af tale, D2,S

 D2,S  dB  Måler hvor meget lyden af tale falder med afstanden fra lydkilden.  ISO 14257
33823
Afstandsdæmpning.
Lydtrykniveau af tale på 4 m afstand
A-vægtet SPL af tale på 4 m, Lp,A,S,4 m  Lp,A,S,4 m  dB  Måler et rums bidrag til lyden af tale på 4 m afstand fra lydkilden.  ISO 14257
33823
Afstandsdæmpning  Artikulationsklasse  AC  Indeks  Klassificering af lofter i forhold til deres evne til at bidrage til privathed i storrums-kontorer  ASTM E 1110
((2001)