Forpligtelser og fremskridt

 
Ecophon har forpligtet sig til at være den første i vores branche, der opnår netto-nul udledning via gennemsigtighed og innovation, og senest i 2050. For at nå dertil går vi forrest, når det gælder ressource- og affaldsreduktion, genanvendelse og bæredygtig produktudvikling.
 

Ecophon er baseret på bedre principper, materialer og gennemsigtighed for at gøre bæredygtighed i vores branche troværdig igen. Vi mener, at ægte bæredygtighed intet har at skjule. At arbejde efter de allerhøjeste idealer i hele organisationen globalt er en naturlig del af vores løfte "A sound effect on people". Og hvis vi ønsker, at bæredygtighed skal være meningsfuldt, skal det være baseret på en ærlig tilgang, høje ambitioner og gode intentioner.

Resultater at være stolte af

Reducering af vores miljøpåvirkning skal være kernen i vores forretningsstrategi. Ved at tage fat på alt lige fra økodesign af vores produkter til varetagelse af energi og vand, er vi godt på vej mod klimaneutral akustik.

Læs mere om resultaterne i vores bæredygtighedsrapport, hvor vi præsenterer vores detaljerede udvikling hen imod 2030-målene for bæredygtighed.

Mål for netto-nul CO2-udledning

  • Vi sigter mod 33% mindre direkte udledning inden 2030* sammenlignet med 2017
  • Fuldstændig udfasning af fossile brændstoffer på vores produktionsanlæg inden 2025
  • Målsætning om 80% mindre vandudledning pr. produceret enhed for 2025 sammenlignet med 2010 
  • Målsætning om 50% mindre ikke-genanvendeligt affald pr. produceret enhed for 2025 sammenlignet med 2010

*Scope 1+2 mål for 2030: 33% reduktion (2017 som referenceår)

Close-up of acoustic panels in a pile
  • Vi sigter mod R&D med fuldt integreret fokus på bæredygtige teknologier og processer inden 2025
  • Målsætning om gennemsnitligt 55% genanvendt indhold i mineraluldsprodukter inden 2025
  • Målsætning om mindst 30% genanvendt indhold i plastemballage inden 2025
  • Inden 2025 skal 85% af vort produktsortiment være dækket af både Cradle-to-Cradle (Material Health certificates) og Eurofins Indoor Air Comfort Gold - to certificeringer i overensstemmelse med kravene til grønne bygninger
  • 89% af solgte produkter har egen produktspecifik EPD inden 2025

 

arrow_forward

Retur til Bæredygtighed