Funktionskrav

Produktegenskaber og ydeevne skal overholde byggestandarder, forskrifter og individuelle specifikationer, som tager både nuværende og fremtidige aktiviteter i lokalerne i betragtning.

Belysning

Belysningsegenskaber for Ecophons tilpassede belysningsprodukter.

Brandsikring

Brandsikringskrav for nedhængte lofter, brandsikringsdesign og brandtest samt klassifikation af produkter.

CE-mærkning

Ecophon loftsystemer er CE-mærket i henhold til den europæiske harmoniserede standard EN13964:2014.

Fugtbestandighed

Loftproducenter skal sikre, at loftplader har tilstrækkelig styrke til at understøtte egen vægt, når de først er monteret, og muligvis en yderligere punkt / lineær / fordelt belastning.

Indeklima

VOC-indholdet i Ecophons produkter testes af eksterne laboratorier i overensstemmelse med europæiske forskrifter.

Kemisk resistens

Nogle specifikke Ecophon-produkter er designet til at tåle brug af almindelige vaske- og desinfektionsmidler.

Korrosion

Alle Ecophons skinnesystemer er udviklet til at imødekomme de grundlæggende krav til korrosion, - specifikke produkter opfylder højere krav.

Luftgennemstrømning

Nogle områder, f.eks. renrum, kræver kontrol af det indendørs lufttryk.

Mekaniske egenskaber

Mekaniske egenskaber inkl. belastningskapacitet og generelle retningslinjer for Ecophon lofter og skinnesystem.

Miljøaftryk

Livscyklusanalyser af Ecophon produkter udføres i overensstemmelse med ISO 14040 og giver et transparent overblik over vores miljøpåvirkning.

Overfladeholdbarhed

For at sikre overfladens holdbarhed efter gentagen rengøring, er nogle specifikke Ecophon-produkter evalueret i henhold til ISO 11998:2006.

Rengøring

Rengøringsmetoder for Ecophon systemer samt hvad du bør overveje for at undgå unødvendig tilsmudsning.

Avanceret rengøring

Avanceret rengøringsmetode, desinfektion og skrubbemetode til loftplader i krævende miljøer.

Renrum

Nogle Ecophon-produkter er klassificeret i henhold til ISO 14644-1:2015 for at sikre, at de er kompatible med krav til renrum.

Skimmel og bakterieresistens

Ecophon-produkter er testet for at sikre, at de ikke danner grobund for skimmel og bakterier.

Slagstyrke

Ecophon-produkters slagstyrke er testet i henhold til EN 13964:2014 (loftprodukter) og DIN 18032-3 (vægpaneler).

Termisk komfort

Samspillet mellem akustik og moderne køleteknologier, som TABS og letvægtskølesystemer.

Tilgængelighed

Ecophon tilbyder loftsystemer med fuld demonterbarhed, - selv med skjult ophæng.

Visuelt udseende

Det visuelle udseende og lys har stor indflydelse på et rums samlede udseende og fornemmelse.